Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • XXVII. kongres mednarodne zveze geodetov

  Mednarodna zveza geodetov - FIG (francosko Fédération Internationale des Géomètres) je v tednu od 10. do 15. septembra 2022 v Varšavi organizirala svoj sedemindvajseti redni kongres, ki se prireja vsaka 4 leta. Naslov letošnjega kongresa je bil: »Voluntering for the future – Geospatial exellence for a beter living«.

 • Povabilo k sodelovanju kandidatom za izpraševalce za izpit za bonitiranje

  Geodetska uprava vabi k sodelovanju kandidate, ki bi kot izpraševalci želeli sodelovati pri izvajanju izpita za bonitiranje.

 • 12. redno zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij

  V New Yorku je od 1. do 5. avgusta 2022 potekalo 12. redno zasedanje odbora strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management – UN GGIM).

 • Prenovljen nepremičninski sistem in portal Prostor

  Geodetska uprava je v okviru programa projektov eProstor informacijsko prenovila nepremičninske evidence in s tem vzpostavila enotno informacijsko rešitev, ki omogoča sodobno delovanje nepremičninskega sistema in predstavlja enotno osnovno državno prostorsko podatkovno infrastrukturo.

 • Plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov

  20. in 21. junija 2022 je bilo v Ženevi organizirano plenarno zasedanje evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za globalno upravljanje prostorskih podatkov (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management for Europe - UN GGIM Europe).

 • 37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra

  Od 8. do 10. junija 2022 je v organizaciji Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia v Trstu potekalo 37. Strokovno srečanje geodetskih uprav držav naslednic avstro-ogrskega katastra, v katerih je bil zemljiški kataster vzpostavljen pod pristojnostjo Kaiserlich und Königliche Militär geographischen Institute (K.u.K MGI). Srečanje je potekalo pod naslovom Integrating Cadastral and Pre-Cadastral Sources in Historical GIS he Future Challenges of Cadastre in our Countries: Ideas, Plans and Possibilities, in še dodatni aktualni naslov: Cadastral Data before and after pandemic.

 • Obvestilo uporabnikom podatkov o spremembah, ki jih prinaša Zakon o katastru nepremičnin

  Spoštovani uporabniki storitev Geodetske uprave!

  Zaradi zagotavljanja učinkovitejših in kakovostnejših storitev na Geodetski upravi prenavljamo informacijski sistem za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc. Stare informacijske rešitve so namreč tehnološko zastarele in ne omogočajo uvedbe elektronskega poslovanja in izvedbo posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin, ki jih je predpisal nedavno sprejet Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Ur.l.RS, št 54/21).

 • Simpozij EUREF 2022, virtualno iz Zagreba

  Med 1. in 3. junijem 2022 je bil v Zagrebu organiziran vsakoletni mednarodni EUREF (angleško European Reference Frame) simpozij. EUREF je evropska podkomisija Komisije za regionalne referenčne sestave pri Mednarodni zvezi za geodezijo. Žal razmere tudi letos še vedno niso omogočale izvedbe v živo, zato je bil že drugo leto zapored izveden na daljavo. Simpozija se je udeležilo več kot 120 gostov iz 25 držav.

 • Letno poročilo o delu Geodetske uprave za leto 2021

  Poročilo obsega povzetek dela uradov Geodetske uprave in programa projektov eProstor za leto 2021, ki je bilo tako kot leto poprej še vedno precej zaznamovano z omejevalnimi ukrepi. Ne glede na vse je bilo leto 2021 z vidika doseganja zastavljenih ciljev uspešno.

 • Otvoritev razstave Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas

  18. 5. 2022 se je v Pivki, v depojih državnih muzejev, v Parku vojaške zgodovine Pivka, otvorila razstava Vsak milimeter šteje - geodezija na slovenskem skozi čas.

 • Objavljeno Poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2021

  Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2021.

 • Generalna skupščina združenja evropskih geodetskih in katastrskih uprav EuroGeographics

  Od 15. do 17. maja 2022 je v Sarajevu potekala redna generalna skupščina združenja evropskih geodetskih in katastrskih uprav - EuroGeographics. Konference, ki jo je organizirala Federalna uprava za imovinsko pravne poslove Federacije Bosne in Hercegovine, se je udeležilo 100 udeležencev iz 38 držav.

 • Zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij

  Na sedežu Organizacije združenih narodov (OZN, angleško United nations - UN) je v dneh od 26. do 28. 4. 2022 potekalo zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN-GGIM), na katerem so obravnavali pripravo poročila UN-GGIM za zasedanje ekonomsko socialnega sveta OZN (angleško Economic and Social Council - ECOSOC) ter oblikovali program dela za uveljavitev integriranega ovira za prostorske informacije (angleško Integrated Geospatial Information Framework - IGIF).

 • Obvestilo o izvajanju terenskih del na območju katastrske občine Volavlje

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo bo v okviru raziskovalnega projekta »Povezljivost prostorskih podatkov uradnih evidenc s podatki katastra nepremičnin«, ki ga financirata Geodetska uprava in Javna agencija za raziskovalno dejavnost, v času od aprila 2022 do novembra 2022 občasno izvajala terenska dela na območju katastrske občine Volavlje (območje Trebeljevo in okolica).

 • Geodetsko upravo je obiskala delegacija Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije

  Generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek je na delovnem obisku 1. 4. 2022 sprejel direktorja Agencije za kataster nepremičnin Severne Makedonije, Borisa Tundževa s sodelavci.

 • Skupno zasedanje UN GGIM Evropa in UN ECE

  V soorganizaciji evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje s prostorskimi podatki (UN GGIM Evropa) in Ekonomske komisije za Evropo pri Organizaciji združenih narodov (UN ECE) je 24. marca 2022 potekal že osmi redni letni skupni sestanek. Srečanje je bilo organizirano ob boku s sestankom delovne skupino za integracijo statističnih in prostorskih informacij (GISCO), ki ga je 23. marca 2022 organiziral Eurostat. Oba dogodka sta zaradi epidemije COVID-a tudi letos potekala preko spletne platforme v virtualni obliki.

 • Sprejeti vsi podzakonski akti Zakona o katastru nepremičnin

  Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) se prične uporabljati 4. 4. 2022. Sprejetih je bilo vseh deset podzakonskih aktov, ki jih predvideva ZKN. Zadnji, to je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 23. 3. 2022.

 • Obvestilo uporabnikom storitev Geodetske uprave

  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 20/22 in 24/22) je prenehal veljati.

 • Program dela državne geodetske službe za leto 2022

  Vlada je na 326. dopisni seji dne 10. 2. 2022 sprejela Program dela državne geodetske službe za leto 2022.

 • Obisk ustanovitelja podjetja Geospatial World

  Geodetsko upravo je v četrtek, 27. 1. 2022, obiskal gospod Sanjay Kumar, ustanovitelj in direktor podjetja Geospatial World, ki se ukvarja s širjenjem znanja in vedenja o pomenu prostorskih informacij v svetovnem gospodarstvu in družbi.