Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Generalna skupščina združenja evropskih geodetskih in katastrskih uprav EuroGeographics

  Od 15. do 17. maja 2022 je v Sarajevu potekala redna generalna skupščina združenja evropskih geodetskih in katastrskih uprav - EuroGeographics. Konference, ki jo je organizirala Federalna uprava za imovinsko pravne poslove Federacije Bosne in Hercegovine, se je udeležilo 100 udeležencev iz 38 držav.

 • Zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij

  Na sedežu Organizacije združenih narodov (OZN, angleško United nations - UN) je v dneh od 26. do 28. 4. 2022 potekalo zasedanje Odbora strokovnjakov Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (angleško Committee of Experts on Global Geospatial Information Management - UN-GGIM), na katerem so obravnavali pripravo poročila UN-GGIM za zasedanje ekonomsko socialnega sveta OZN (angleško Economic and Social Council - ECOSOC) ter oblikovali program dela za uveljavitev integriranega ovira za prostorske informacije (angleško Integrated Geospatial Information Framework - IGIF).

 • Obvestilo o izvajanju terenskih del na območju katastrske občine Volavlje

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo bo v okviru raziskovalnega projekta »Povezljivost prostorskih podatkov uradnih evidenc s podatki katastra nepremičnin«, ki ga financirata Geodetska uprava in Javna agencija za raziskovalno dejavnost, v času od aprila 2022 do novembra 2022 občasno izvajala terenska dela na območju katastrske občine Volavlje (območje Trebeljevo in okolica).

 • Geodetsko upravo je obiskala delegacija Agencije za kataster nepremičnin Republike Severne Makedonije

  Generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek je na delovnem obisku 1. 4. 2022 sprejel direktorja Agencije za kataster nepremičnin Severne Makedonije, Borisa Tundževa s sodelavci.

 • Skupno zasedanje UN GGIM Evropa in UN ECE

  V soorganizaciji evropskega regionalnega odbora za globalno upravljanje s prostorskimi podatki (UN GGIM Evropa) in Ekonomske komisije za Evropo pri Organizaciji združenih narodov (UN ECE) je 24. marca 2022 potekal že osmi redni letni skupni sestanek. Srečanje je bilo organizirano ob boku s sestankom delovne skupino za integracijo statističnih in prostorskih informacij (GISCO), ki ga je 23. marca 2022 organiziral Eurostat. Oba dogodka sta zaradi epidemije COVID-a tudi letos potekala preko spletne platforme v virtualni obliki.

 • Sprejeti vsi podzakonski akti Zakona o katastru nepremičnin

  Zakon o katastru nepremičnin - ZKN (Uradni list RS, št. 54/21) se prične uporabljati 4. 4. 2022. Sprejetih je bilo vseh deset podzakonskih aktov, ki jih predvideva ZKN. Zadnji, to je Pravilnik o vodenju podatkov katastra nepremičnin, je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 23. 3. 2022.

 • Obvestilo uporabnikom storitev Geodetske uprave

  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 20/22 in 24/22) je prenehal veljati.

 • Program dela državne geodetske službe za leto 2022

  Vlada je na 326. dopisni seji dne 10. 2. 2022 sprejela Program dela državne geodetske službe za leto 2022.

 • Obisk ustanovitelja podjetja Geospatial World

  Geodetsko upravo je v četrtek, 27. 1. 2022, obiskal gospod Sanjay Kumar, ustanovitelj in direktor podjetja Geospatial World, ki se ukvarja s širjenjem znanja in vedenja o pomenu prostorskih informacij v svetovnem gospodarstvu in družbi.

 • Spletni seminar EuroGeographicsa - "Talking heads"

  Združenje evropskih geodetskih in kartografskih uprav - EuroGeographics je 19. 1. 2022 organiziralo prvega v seriji spletnih seminarjev (Webinar), ki so načrtovani v letu 2022 s skupnim naslovom "Talking heads".

 • Video

  Evidenca stavbnih zemljišč – Želite graditi, pa ne veste kje?

  Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru Programa projektov eProstor izvedlo masovni zajem poseljenih zemljišč in podrobnejše dejanske rabe poseljenih zemljišč. Na spletni strani prostorskega informacijskega sistema (PIS) si tako lahko vsak pogleda kje so obstoječa poseljena zemljišča.

 • V Skopju je potekala delavnica Digitalna preobrazba, podatki in umetna inteligenca na zahodnem Balkanu

  Generalni direktor Geodetske uprave se je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru Evropskega regionalnega odbora Združenih narodov za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN GGIM Evropa), na povabilo organizatorja udeležil delavnice na temo Digitalna preobrazba, podatki in umetna inteligenca na zahodnem Balkanu.

 • Dogovor o sodelovanju Geodetske uprave z Matično sekcijo geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije

  Geodestka uprava in Inženirska zbornice Slovenije – Matična sekcija geodetov (MSGeo), sta podpisali dogovor o sodelovanju. Ugotovljen je bil vzajemni interes za sodelovanje na področju implementacije "Programa projektov eProstor" - zagotavljanje zanesljive in učinkovite vzpostavitve enotnega informacijskega sistema kataster in pri izvajanju Zakona o katastru nepremičnin (ZKN).

 • Polletno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za leto 2021

  Geodetska uprava je na spletnih straneh objavila Poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2021.

 • Konferenca PCC in CLR KEN EuroGeographics

  Geodetska uprava je 10. in 11. novembra 2021 organizirala skupno konferenco Stalnega odbora za kataster pri Evropski uniji (Permanent Committee for Cadastre – PCC) in skupine za kataster in zemljiške knjige - CLR KEN, ki deluje pri EuroGeographicsu.

 • Geodetska pisarna Postojna se seli na novo lokacijo

  Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna Postojna bo na sedanji lokaciji na naslovu Jenkova ulica 3, 6230 Postojna delovala do vključno petka 12. 11. 2021. Od ponedeljka 15. 11. 2021 naprej bo Geodetska pisarna Postojna delovala na novi lokaciji na naslovu Gregorčičev drevored 3, 6230 Postojna.

 • 7. slovenski INSPIRE dan

  Ministrstvo za okolje in prostor ter Geodetska uprava pripravljata 7. slovenski INSPIRE dan. Spletna konferenca z naslovom Nove perspektive na področju nacionalne infrastrukture za prostorske informacije bo potekala v torek, 16. novembra 2021. SLO INSPIRE dan je vsakoletni dogodek, ki ga organizira Geodetska uprava, kot nacionalna kontaktna točka za vzpostavljanje infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji.

 • Zasedanje Evropskega regionalnega odbora ZN za globalno upravljanje prostorskih informacij

  13. in 14. oktobra 2021 je bilo izvedeno osmo redno plenarno zasedanje Evropskega regionalnega odbora Združenih narodov (ZN) za globalno upravljanje prostorskih informacij (UN GGIM Evropa). Plenarno zasedanje je zaradi pandemije Covida-19 že drugič potekalo preko spleta. Na spletnem zasedanju je sodelovalo 116 udeležencev iz 36 držav članic OZN na območju geografske Evrope ter predstavniki 15 mednarodnih organizacij. Virtualno plenarno srečanje je bilo razdeljeno na tri seje po dve uri in pol.

 • Seja strateškega sveta za investicije in gradbeništvo Gospodarske zbornice Slovenije

  V sredo, 6. 10. 2021, je potekala seja Strateškega sveta za investicije in gradbeništvo, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije.

 • Sprememba naslova Območne geodetske uprave Ljubljana

  S ponedeljkom, 11. 10. 2021, se Območni geodetski upravi Ljubljana (OGU Ljubljana) spremeni naslov.