Skoči do osrednje vsebine

16. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije

V Banja Luki je 25. in 26. junija 2024 potekala 16. regionalna konferenca o katastru in infrastrukturi za prostorske informacije. Konferenco je organizirala Uprava za geodetske in nepremičninsko pravne zadeve Republike Srpske.

Konferenca predstavlja že tradicionalno srečanje uslužbencev geodetskih uprav v regiji Zahodnega Balkana. Program regionalne konference je obsegal serijo predstavitev geodetskih uprav Zahodnega Balkana. Konference so se poleg gostiteljev iz Srbije udeležili še predstavniki geodetskih uprav Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine (Uprava federacije BiH in Republike Srpske) in Črne gore. Sodelovali so tudi predstavniki donatorjev (Kadaster iz Nizozemske in Švedska agencija za kartografijo in kataster – Lantmateriet) ter predstavniki mednarodnih združenj (Evropsko združenje pooblaščenih inženirjev geodezije ter Evropskega združenja geodetskih uprav EuroGeographics).

Teme konference so bile razdeljene na tri področja, in sicer geoprostorska podatkovna infrastruktura, katastrska in geodetska infrastruktura ter trg nepremičnin in trajnostni razvoj.

Na letošnji konferenci je bila posebna pozornost namenjena implementaciji Memoranduma o soglasju in sodelovanju na področju katastra, topografskega raziskovanja in kartografije, geodetskih omrežij in prostorske podatkovne infrastrukture, podpisanega leta 2019 v Neumu. Direktorji katastrskih in kartografskih institucij pa so se pogovarjali o možnostih organizacije regionalnega projekta za izgradnjo zmogljivosti institucij.

V predstavitvi Geodetske uprave sta Bernarda Berden in Marko Rotar udeležence konference seznanila s sistemom skupne dejanske rabe zemljišč v katastru nepremičnin. Generalni direktor Geodetske uprave pa je v vlogi predsednika upravnega odbora EuroGeographicsa predstavil delovanje tega združenja.

V zaključnem delu konference so bili predstavljeni tudi zaključki, v katerih so povzete ugotovitve vseh udeležencev o pomenu tovrstnega sodelovanja v regiji ter zaveza za bodoče še bolj sistematično in trajno povezovanje v regiji v obliki delovnih skupin in skupnih projektov. Naslednja regionalna konferenca bo leta 2025 v Črni gori.