Skoči do osrednje vsebine

Ključna je kakovost, medsebojna povezljivost in uporaba podatkov

Na prvi konferenci Geo Slovenija z naslovom Sotočje prostorskih informacij se je danes v Ljubljani več kot sto udeležencev posvetilo vprašanju digitalizacije prostorskih podatkov in njihove povezljivosti. Vse s ciljem digitalizacije poslovanja ter povezave prostorske, zemljiške in okoljske politike.

Uvodoma sta zbrane nagovorila minister za naravne vire in prostor Jože Novak in vršilec dolžnosti generalnega direktorja Geodetske uprave Tomaž Petek.

»Z dobrim medresorskim sodelovanjem se lahko veliko doseže,« je uvodoma poudaril minister Jože Novak. V preteklih letih je večina državnih organov in občin svoje prostorske podatke že digitalizirala, zaključen je program projektov eProstor, začeli smo s postopnim uvajanjem sistema eGraditev, ki bo do leta 2026 prinesel v celoti digitaliziran postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, imamo sistem ePlan in Prostorski informacijski sistem, informacijsko prenovljen kataster nepremičnin, izboljšuje se kakovost podatkov, je našteval minister in se vsem sodelujočim na projektu zahvalil za opravljeno delo in izrazil velika pričakovanja tudi za naprej. »Podatki so pomembni, še bolj pomembno pa, da so podatki kakovostni in uporabni,« je izpostavil. Cilj projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir – SLO4D je povečati povezljivost in uporabnost podatkov.

Prioriteti Ministrstva za naravne vire in prostor sta obnova v poplavah prizadetih območij ter pospešitev postopkov prostorskega načrtovanja in graditve objektov. Pri tem so ključnega pomena kakovostni prostorski podatki, ki so enostavno dostopni in v strojno berljivem formatu zapisa, da lahko procesi v čim večji možni meri potekajo v digitalni obliki in hitro.

Tomaž Petek, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije je poudaril pomembnost projekta Geo Slovenija, ki je povezovalni element celotnega Zelenega slovenskega lokacijskega okvira in izpostavil, da skupna prostorska infrastruktura ni samo tehnološki izziv, ampak je potrebno veliko pozornosti usmeriti tudi v povezovanje in ozaveščanje ljudi.

V prvem delu plenarnih predavanj so tuji predavatelji predstavili trende v geoprostorskih informacijskih sistemih na globalni ravni ter vizijo in ekonomske učinke razvoja nacionalnih prostorskih infrastruktur.

V drugem delu so bili predstavljeni rezultati projekta Skupna infrastruktura za prostorske informacije ter ključni izzivi ter koristi, podane s strani vseh vključenih deležnikov.

Cilj Geo Slovenije je vzpostaviti nacionalno infrastrukturo za prostorske informacije, ki bo temeljila na Strateškem okviru za povezane geoprostorske informacije in bo podprta z učinkovitim sistemom za upravljanje ter opolnomočeno ekipo, ki bo skrbela za razvoj te infrastrukture tudi po zaključku projekta.

Na konferenci je bil predstavljen tudi portal Geo Slovenija.