Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • UPPD z današnjim dnem ponovno ažurno objavlja podatke o nakazilih v tvegane države

  Z današnjim dnem so bile vzpostavljene ustrezne tehnične rešitve, ki omogočajo ponovno ažurno posodabljanje podatkov o nakazilih v t.i. tvegane države.

 • UJP danes že objavil podatke iz preteklega tedna

  Uprava RS za javna plačila (UJP) je danes že objavila vse manjkajoče podatke, od 16. 3. 2020 do vključno 19. 3. 2020, ki jih objavlja v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja.

 • UJP bo začel v torek objavljati manjkajoče podatke

  Uprava RS za javna plačila (UJP) je zaradi ukrepov za preprečevanje možnosti širjenja koronavirusa in s tem večje obremenitve plačilnih storitev začasno prekinila z objavo tekočih podatkov. Vse manjkajoče podatke od vključno 16. marca 2020 bo UJP začel objavljati že v torek, 24. marca 2020. Vse podatke bo lahko prevzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je bila o začasni zaustavitvi obveščena 16. marca 2020.

 • Državni zbor sprejel vladne predloge na davčnem in kreditnem področju

  Poslanci so sprejeli interventne ukrepe, ki jih je z namenom blažitve posledic epidemije predlagala vlada. S sprejetimi ukrepi podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil. Omogoča se tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev, ki zaradi epidemije in ukrepov povezanih z njo, svojih obveznosti ne bodo mogli poravnati.

 • Vlada zaradi epidemije predlaga odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

  Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev.

 • Podaljšujemo roke za predložitev davčnih obračunov in oddajo letnih poročil

  Vlada je danes določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju za obravnavo v DZ po nujnem postopku. Z njim bomo administrativno razbremenili podjetnike in gospodarske družbe v času, ko se soočajo s posledicami epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Podaljšujemo namreč roke za predložitev davčnih obračunov in letnih poročil.

 • Fiskalno pravilo je pomembno, a prednost je treba dati zdravju ljudi in reševanju gospodarstva

  Minister za finance mag. Andrej Šircelj pozdravlja odziv Fiskalnega sveta, ki ocenjuje, da bo imel izbruh virusa SARS-CoV-2 občuten negativen vpliv na makroekonomska in javnofinančna gibanja in se zahvaljuje za podana priporočila za sprejem začasnih ukrepov, s katerimi bi preprečili hiter in globok padec gospodarske aktivnosti in zaposlenosti.

 • Slovenija pozdravlja prizadevanja Evroskupine za omilitev posledic epidemije koronavirusa

  Finančni ministri območja evra, med njimi mag. Andrej Šircelj, so na včerajšnji videokonferenci skupaj z ostalimi finančnimi ministri EU napovedali odločne ukrepe za zajezitev posledic epidemije koronavirusa. Strinjali so se, da je v trenutnih razmerah nujna fleksibilnost pri spoštovanju fiskalnih pravil. Soočamo se namreč z izjemnimi okoliščinami – epidemijo koronavirusa, ki ogroža zdravje ljudi in že povzroča škodo gospodarstvu. Slovenija pozdravlja napovedane ukrepe.

 • Ključna sta reševanje človeških življenj in blažitev posledic epidemije za gospodarstvo

  Prva prioriteta porabe javnega denarja je reševanje človeških življenj in zagotavljanje zdravljenja vseh obolelih. V Ministrstvu za finance pripravljamo tudi rešitve, s katerimi se bodo za podjetja in podjetnike ublažile finančne posledice epidemije.

 • Vlada zadržala izvrševanje proračuna za leto 2020

  Vlada je na današnji seji zaradi spremenjenih razmer, nastanka novih obveznosti za državni proračun ter spremenjenih gospodarskih gibanj odločila, da pripravi rebalans proračuna za letošnje leto.

 • Mag. Andrej Šircelj prevzel posle kot finančni minister

  Novi minister za finance mag. Andrej Šircelj je danes prevzel posle od predhodnika na položaju dr. Andreja Bertonclja. Oba sta se strinjala, da Slovenijo v naslednjih mesecih čakajo veliki izzivi, tudi na področju javnih financ.

 • Pojasnilo Ministrstva za finance

  Ministrstvo za finance objavlja pojasnilo glede priprave proračunskih dokumentov in stanja v državnem proračunu.

 • Slovenija dolg lani znižala na 66,4 % BDP

  Slovenija je tudi lani nadaljevala z uspešnim upravljanjem javnega dolga. Po oceni Ministrstva za finance smo ga lani znižali na 66,4 % BDP oziroma 31,85 milijarde evrov, potem ko je leta 2018 znašal 70,4 % BDP oziroma 32,22 milijarde evrov.

 • Objavljena nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj

  V prvem mesecu letošnjega leta so prihodki državnega proračuna znašali 904,5 milijona evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 82,8 milijona evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 893,6 milijona evrov, kar je za 19,6 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun tako v prvem mesecu letošnjega leta izkazuje presežek v višini 11 milijonov evrov.

 • Pri prilagajanju vloge Evropskega semestra tudi iskanje ravnotežja med trajnostnimi cilji in makroekonomsko stabilnostjo

  Finančni ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju sprejeli sklepe o Letni strategiji trajnostne rasti 2020, ki v luči nove, bolj zelene paradigme rasti naslavljajo tudi prilagoditev vloge Evropskega semestra. Ministri se strinjajo s postopno vključitvijo ciljev trajnostnega razvoja v proces usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik, hkrati pa opozarjajo, da mora ta primarno ostati osredotočen na zagotavljanje makroekonomske stabilnosti in vzdržne rasti.

 • Minister dr. Bertoncelj na zasedanje finančnih ministrov EU

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se bo v ponedeljek in torek v Bruslju udeležil zasedanja finančnih ministrov območja evra in EU. Med drugim bodo sprejeli sklepe o Letni strategiji trajnostne rasti 2020, ki sledijo januarski izmenjavi mnenj ministrov in naslavljajo tudi prilagojeno vlogo Evropskega semestra. Ta bi sledila novi paradigmi rasti – Evropskemu zelenemu dogovoru.

 • Državni proračun ob koncu leta s presežkom

  Presežek državnega proračuna je po predhodnih podatkih ob koncu leta 2019 znašal skoraj 225 milijonov evrov.

 • Ministrstvo za finance, kot varuh državne blagajne, nasprotuje bianko menici in predlogu, ki je po višini in časovno neomejen

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in državni sekretarji Saša Jazbec, Natalija Kovač Jereb, Metod Dragonja ter Alojz Stana javno pozivajo k ponovnem premisleku pri sprejemanju novele Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 • Finančni ministri v Bruslju o zelenem dogovoru

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj se je včeraj in danes udeležil zasedanja finančnih ministrov EU in območja evra v Bruslju. Finančni ministri so se med drugim seznanili z ekonomsko finančnimi vidiki Evropskega zelenega dogovora ter stanjem razprav o obdavčitvi digitalne ekonomije.

 • Pojasnilo glede bolnišnic, ki morajo vračati sanacijska sredstva

  Na Ministrstvu za finance se zavedamo težke situacije, v kateri so se po inšpekcijskem nadzoru in izdani odločbi o vračilu prejetih sanacijskih sredstev znašle štiri bolnišnice (SB Celje, BGP Kranj, SB Slovenj Gradec in SB Trbovlje). Za sistemsko reševanje težav bolnišnic je pristojno resorno Ministrstvo za zdravje, na Ministrstvu za finance pa lahko za reševanje nujnih likvidnostnih težav v okviru zakonskih možnosti in naših pristojnosti kot rešitev omenjenim bolnicam ponudimo najem ugodnega likvidnostnega posojila v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države (sistem, ki ga vodi državna zakladnica).