Skoči do osrednje vsebine

Z davčnimi spremembami do spodbudnega okolja za razvojne kadre in krepitev gospodarstva

Na Ministrstvu za finance smo pripravili predloge davčnih sprememb, ki bodo po načrtih začele veljati prihodnje leto. Gre za prvi korak, s katerim želimo podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodane vrednosti.
Minister Klemen Boštjančič za govorniškim pultom v novinarskem središču vlade.

Minister za finance Klemen Boštjančič | Avtor: Vlada Republike Slovenije

1 / 2

V okviru priprav predlogov davčnih sprememb smo – tudi s pomočjo razprav na Strateškem svetu za davke in Delovni skupini za davke – identificirali pomembne razvojne izzive obstoječega davčnega sistema, ki bi jih bilo smiselno podpreti z ustrezno oblikovanimi davčnimi ukrepi. S tem naslavljamo cilje povečanja produktivnosti in mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ob hkratnem zagotavljanju srednje- in dolgoročne vzdržnosti javnih financ.

Ključni del paketa davčnih sprememb bodo razvojno naravnani ukrepi s ciljem podpore dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo za naslavljanje hitrejšega zmanjševanja zaostanka za državami, ki veljajo za inovacijske voditeljice. Z uvedbo ugodnejše davčne obravnave v obliki zmanjšane dohodnine v višini sedmih odstotkov prejete plače bomo podprli pogoje za dvig dodane vrednosti gospodarstva. Gre za ukrep, namenjen privabljanju visoko kvalificiranih kadrov. Ta bo veljal za Slovence, ki so bili nerezidenti Slovenije zaradi dela ali študija ter pridobivanja izkušenj v tujini vsaj pet let, ali tuje državljane, na novo zaposlene v Sloveniji, vsi pa morajo biti mlajši od 40 let. Ugodnejšo davčno obravnavo bodo ti ključni kadri lahko koristili pet let. Poleg tega bomo olajšali nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, naslovili pa bomo tudi izzive inovativnih zagonskih podjetij pri nagrajevanju zaposlenih in zagotavljanju ustrezne likvidnosti v začetnih fazah poslovanja.

Drugi del paketa bo vključeval ukrepe za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema, pri katerih bomo v čim večji možni meri prisluhnili predlogom gospodarstva. Med drugim gre za več ukrepov na področju davka na dodano vrednost, razširili bomo časovno obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod z enega na pet let, prisluhnili pa smo tudi kmetom, saj bomo plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost izključili iz obdavčitve.

Z ukrepi v tretjem delu paketa bomo naslovili nekatere druge politike in cilje. Prilagodili bomo obdavčitev sladkih (z dodanim sladkorjem) in energijskih pijač s splošne stopnje 9,5 odstotka na 22 odstotkov ter trošarine na alkohol in alkoholne pijače (brez vina). Ta ukrep ni namenjen pridobivanju dodatnih javnofinančnih virov, ampak z njim podpiramo doseganje ciljev na področju javnega zdravja.

Pripravljene ukrepe bomo vključili v spremembe Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davčnem postopku in Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ter v Uredbo o določitvi zneska trošarin za alkohol in alkoholne pijače, ki jih bomo v javno obravnavo posredovali v kratkem.

Gre za prvi paket davčnih sprememb, ki bodo predvidoma uveljavljene v začetku naslednjega leta. Ostajamo pa zavezani nadaljevanju dela v smeri celovite prenove davčnega sistema.

Novinarska konferenca