Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Program za otroke 2020-2025

  Vlada RS je 5. 11. 2020 potrdila nov Program za otroke 2020-2025, ki je samostojen strateški dokument, katerega namen in cilj je določiti temeljne cilje in ukrepe na področju otrokovih pravic ter blaginje in kakovosti življenja otrok v obdobju 2020–2025. V nov programski dokument so vključeni samo otroci, saj je bil za mladostnike sprejet poseben programski dokument - Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022.

 • Minister Cigler Kralj: Vsi partnerji smo odgovorni za krepitev socialnega dialoga

  Pred jutrišnjo izredno sejo Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) objavljamo izjavo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja:

 • Strokovno pomoč pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za zajezitev virusa SARS-CoV-2 v socialno varstvenih zavodih nudijo regijski timi

  Regijski timi delovne skupine koordinatorjev za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 in drugimi nalezljivimi respiratornimi boleznimi v socialnovarstvenih zavodih nudijo strokovno podporo socialnovarstvenim zavodom za učinkovito obravnavo tveganj, ki jih prinaša prisotnost virusa SARS-CoV-2 v Slovenji. Delovna skupina z regijskimi timi je bila ustanovljena v avgustu in vse od takrat nudi socialnovarstvenim zavodom strokovno pomoč pri reševanju izzivov, povezanih s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2.

 • Letošnji indeks enakosti spolov s poudarkom na zaposlovanju in delu v digitalnem svetu

  Evropski inštitut za enakost spolov je objavil najnovejše rezultate merjenja indeksa enakosti spolov, s poudarkom na zaposlovanju in delu v digitalnem svetu. Slovenija se v letu 2020 umešča na 11. mesto med vsemi državami članicami, kar je za 0,2 točke pod evropskim povprečjem (67,9). Slovenija je v letošnjem letu napredovala le na področju denarja. V primerjavi z lanskim letom so tako ženske kot moški prejeli višji povprečni neto dohodek, prav tako pa se je za 0,4 % zmanjšala stopnja tveganja revščine pri ženskah.

 • Poročilo o socialnih transferjih za mesec oktober 2020

  Objavljamo mesečno poročilo o socialnih prejemkih za mesec oktober 2020, ki jih izplačuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ter občine. Namen poročila je širšo javnost informirati o dejavnostih ministrstva ter omogočiti spremljanje in oblikovanje politik.

 • 80 odstotno nadomestilo v primeru obveznosti varstva otrok

  S protikoronskim paketom (PKP) 5, to je z Zakonom o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), smo posebej uredili podlago odsotnosti z dela v primerih varstva otrok. V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

 • Zadnji rok za oddajo vlog na razpis za infrastrukturo namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše

  Ministrstvo je 6. marca 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bomo zagotovili predvidoma vsaj 30 novih enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Nove enote bodo starejšim omogočale, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju, za kar se zavzema tudi minister Janez Cigler Kralj, ki skrb za starejše postavlja na vrh svojih prioritet. Javni razpis je še odprt, zadnji rok za oddajo vlog je 16. novembra 2020. Na voljo bo predvidoma še minimalno 5 milijonov evrov.

 • Vlaganje vlog na centre za socialno delo v času epidemije

  V času razglašene epidemije je vlaganje vlog na centre za socialno delo spremenjeno.

 • Omejitve poslovanja s strankami

  V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 tudi na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti do preklica med drugim omejujemo fizično poslovanje s strankami.

 • Začasna omejitev izvajanje storitev v VDC in CUDV

  Ob upoštevanju aktualnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb COVID-19, ki se bodo uveljavili v prihodnjih dneh, bodo izvajalci na področju varstveno delovnih centrov (VDC) in zavodov za usposabljanje (CUDV) z začetkom naslednjega tedna začasno omejili izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji za osebe s posebnimi potrebami.

 • Nova ureditev karanten na domu

  Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 prinaša novo ureditev karanten na domu, ki bo začela veljati s 24. oktobrom 2020. V fazi epidemije, ki močno obremenjuje zdravstvo in zahteva ukrepe, ki ne vplivajo samo na posameznika, ampak tudi na gospodarstvo, vzpostavljamo ureditev, ki bo vseeno zagotovila, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo in bodo, če ne gre drugače, ostali doma v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

 • Sprejet nov sveženj ukrepov v boju proti covid-19

  Državni zbor je 15. 10. 2020 potrdil predlog Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ali tako imenovani peti protikorona paket (PKP5). Gre za peti sveženj ukrepov, katerega nosilec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. PKP5 zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

 • S številnimi ukrepi za preprečevanje revščine

  17. oktober je Generalna skupščina združenih narodov razglasila mednarodni dan boja proti revščini, ki ga v letošnjem letu zaznamuje pandemija COVID-19 in njen vpliv na družbo, še posebej na ranljive skupine prebivalstva. Ministrstvo pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja na te izzive vseskozi odgovarja s številnimi ukrepi na področju socialnih transferjev, trga dela, socialnega varstva in širše. Med drugim je ministrstvo v drugem četrtletju 2020 enkratno zvišalo nekatere socialne transferje in v izogib povečanju brezposelnosti, ki vpliva na revščino, odobrila dva ključna ukrepa, to sta čakanje na delo in odreditev dela s skrajšanim delovnim. Minister Janez Cigler Kralj poudarja, da ''se bomo na stiske in potrebe ljudi še naprej aktivno odzivali in predlagali ukrepe, ki zmanjšujejo revščino''.

 • Še dva roka za oddajo vlog na razpis za infrastrukturo namenjeno dnevnim oblikam varstva in začasnim namestitvam za starejše

  Ministrstvo je 6. 3. 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše, s katerim bomo zagotovili predvidoma vsaj 30 novih enot za izvajanje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše. Nove enote bodo starejšim omogočale, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju, za kar se zavzema tudi minister Janez Cigler Kralj, ki skrb za starejše postavlja na vrh svojih prioritet. Javni razpis je še odprt, naslednji rok za prijavo je 16. 10. 2020, zadnji rok pa 16. 11. 2020.

 • Novo pri nadomestilih preživnine

  Od 24. 10. 2020 dalje bo pravico do nadomestila preživnine lahko uveljavi tudi otrok, starejši od 18 let. Trenutno je to mogoče le do 18. leta. Pogoje za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine in čas trajanja nadomestila preživnine spreminja Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, ki je bil 9. 10. 2020 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • Obisk vlade v Koroški regiji

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v okviru obiska vlade v Koroški regiji obiskal predvsem socialno varstvene zavode in se seznanil z razmerami na terenu, ki so v luči spopadanja s covid-19 zelo zahtevne. Samo s skupnimi prizadevanji lahko zajezimo in ustavimo virus, je poudaril minister in na stojnici #OstaniZdrav v Slovenj Gradcu državljanke in državljane pozval k samozaščitnemu vedenju, kamor sodi tudi uporaba mobilne aplikacije #OstaniZdrav. Minister je vsem priporočil, naj si naložijo aplikacijo, spoštujejo vse zaščitne ukrepe in tako zaščitijo sebe in druge.

 • Objavljen popravek Javnega razpisa za sofinanciranje dnevnih oblik varstva in začasnih namestitev za starejše

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v petek, 2.10.2020 v Uradnem listu RS št.134/2020 objavilo popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše (javni razpis). Skupna višina razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje od 2020 do 2023 ostaja enaka in znaša 21.521.490,00 evrov. Popravek se nanaša na dodajanje roka za oddajo vlog na Javni razpis.

 • Izjava ministra Janeza Ciglerja Kralja ob mednarodnem dnevu starejših

  "Vloga starejših v družbi in skrb za starejše je prednostna naloga mojega mandata in ključna tema dela Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na ranljivosti starejših je dodatno in močno opozorila epidemija COVID-19, saj so med najbolj izpostavljeni bili ravno starejši. Na nas je, kako bomo zastavili skrb za starejše in koliko bomo sočutni. Starost je neobhoden del življenja vsakega od nas. Prav zato mora postati vključujoča, dejavna, dostojanstvena. Vključujoča družbo, ki starejših ne odriva, je zame pomemben cilj ob zavedanju, da je veriga močna tako, kot je močan njen najšibkejši člen.

 • Vsi zmagujemo, ko sodelujemo

  V mesecu septembru se je pričela komunikacijska kampanja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) pod geslom ''Vsi zmagujemo, ko sodelujemo'', ki je v večini sofinancirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Kampanja bo potekala do konca leta 2022 in bo z raznolikimi aktivnostmi spodbujala zmanjševanje in odpravljanje medgeneracijskih stereotipov ter medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu.

 • Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

  Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19, a le za čas trajanja okoliščin.