Skoči do osrednje vsebine

V EU vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti umre več kot 100.000 ljudi

Mednarodna organizacija dela in nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje ocenjujeta, da v Evropski uniji vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti zboli več kot 120.000 ljudi, več kot 100.000 jih zaradi poklicnih rakov umre.

3. 9. 2021 je preko avdio-video konference potekal mednarodni seminar o varovanju zaposlenih v bolnišnicah pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim snovem pri delu, namenjen strokovni javnosti. Seminar je doprinesel k izmenjavi izkušenj in dobrih praks. Sodelavke in sodelavci raziskovalnih in zdravstvenih institucij iz Slovenije, Španije, Poljske, Portugalske, Norveške, Italije in Madžarske so predstavljali izsledke raziskav o izpostavljenosti zdravstvenega in drugega bolnišničnega osebja formaldehidu in antineoplastičnim zdravilom, ki spadajo med snovi, rakotvorne za ljudi.

Da bi kar najbolj zmanjšali tveganja za nastanek raka ali drugih bolezni, je ključno pravilno ravnanje s temi snovmi, njihova uporaba, shranjevanje in odstranjevanje. Za uspeh je – dokler teh snovi ne bo možno nadomestiti z bolj varnimi - nujna dejavna vloga in upoštevanje navodil odgovornih za varnost in zdravje pri delu.

Seminar je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organiziralo v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU in predstavlja enega izmed prizadevanj Časovnega načrta za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu, katerega cilj je preprečevanje smrti zaradi poklicnih rakov. Pri sooblikovanju nove strategije Časovnega načrta je sodelovala tudi Slovenija.

Minister Janez Cigler Kralj je dejal, da so ga ocene o številu obolelih in umrlih pretresle. Uvodoma je poudaril, da je za preprečitev poklicnih rakov in z njimi povezanega trpljenja ter smrti potrebno usklajeno delovanje na vseh nivojih in povabil k podpori prizadevanjem Časovnega načrta. »Poleg trdnega pravnega okvira in niza mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost rakotvornim snovem sta osrednjega pomena tudi ozaveščanje ter zagotavljanje podpore podjetjem in organizacijam. Zavedati se moramo, da zgolj sprejem mejnih vrednosti ne zadostuje za ustrezno zaščito delavcev,« je še dodal Cigler Kralj in pozval k zagotovitvi varnega in zdravju neškodljivega delovnega okolja.

Časovni načrt za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnem mestu lahko podprete na povezavi: https://roadmaponcarcinogens.eu/