Skoči do osrednje vsebine

Konferenca Kakovostno delo za kakovostno življenje

Vložek v trajnostno delo se obrestuje! To je eno izmed glavnih sporočil osrednjega dogodka ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, konference na visoki ravni z naslovom ''Kakovostno delo za kakovostno življenje''.

»Vsak evro, ki ga vložimo v varnost in zdravje pri delu, se povrne s skoraj dvema,« je v svojem nagovoru dejal minister Janez Cigler Kralj. Ob tem pa še izpostavil: »Prepričan sem, da smo države članice k nenehnemu izboljševanju življenjskih in delovnih pogojev prebivalstva zavezane ne le na načelni, ampak tudi na izvedbeni ravni. Trajnostno delo lahko dosežemo z vlaganjem v kakovostna delovna mesta in človeški kapital, še zlasti s poudarkom na varnosti in zdravju pri delu, izboljševanju znanja in spretnosti, poštenih delovnih pogojih ter na usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja,« je poudaril minister Cigler Kralj in dodal: »Trajnostno delo je pomemben dejavnik večje kakovosti življenja, s tem pa tudi učinkovitosti. Oboje je pomemben cilj, lahko bi rekli tudi vrednota, družbe sodobnega časa.«

Predsednica Evropskega ekonomsko-socialnega odbora Christa Schweng je opozorila, da se življenjska doba podaljšuje. Starejši delavci in delavke so dragoceni za organizacije, saj imajo znanje ter so zanesljivi in lojalni. »Gospodarski napredek mora iti z roko v roki s pravičnostjo,« je še dejala.

Konference, ki jo sofinancira Evropska komisija prek programa za zaposlovanje in socialne inovacije, se je udeležil tudi evropski komisar Nicolas Schmit, ki je slovenskemu predsedstvu čestital za pravočasno izbrano temo konference, saj se »vprašanje kakovosti dela in življenja vklaplja v kontekst odpornosti in okrevanja, želimo namreč ustvariti boljše razmere kot pred pandemijo«. Poudaril je še, da mora »tehnološki razvoj služiti ljudem in ne obratno«.

V osrednjem delu konference so svoje najnovejše raziskave in študije predstavili ugledni domači in tuji strokovnjaki ter strokovnjakinje za vprašanja trajnostnega dela, varnosti in zdravja pri delu v času digitalnega prehoda, priložnosti in tveganj, ki jih prinašajo nove oblike dela, enakosti spolov na trgih dela v času digitalizacije, znanja in veščin za prihodnost, gospodarstva blaginje ter družbene odgovornosti podjetij.

Svoje poglede na trajnostno delo so podali tudi predstavniki socialnih partnerjev. Minister Cigler Kralj je posebej poudaril, da je za zagotavljanje trajnostnega dela ključen socialni dialog: »Prepričan sem, da je takšno delo cilj vseh socialnih partnerjev.«

Razprave so prispevale k utrditvi prepričanja, da bomo izzive spreminjajočega se sveta dela, ki jih pred nas postavljajo tehnološki napredek, globalizacija, podnebne spremembe in staranje prebivalstva, lahko reševali le z zagotavljanjem kakovostnih – trajnostnih – delovnih razmer in mest za vse.

Konferenca Kakovostno delo za kakovostno življenje