Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Dan odprtih vrat na Inšpektoratu za delo

  Z namenom informiranja Inšpektorat za delo v prihodnjem tednu organizira Dan odprtih vrat glede minimalne plače, in sicer v sredo, 5. februarja 2020, od 9. do 17. ure, na svojih lokacijah po Sloveniji.

 • Objava Javnega povabila za usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020 pri delodajalcih

  Zavod za zaposlovanje je danes objavil enotno javno povabilo za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu »Usposabljam.se« 2020, za predvidoma 1.750 brezposelnih iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa kandidate preizkusijo in jih usposobijo za konkretno delo.

 • Objava Javnega povabila za delovni preizkus 2020 pri delodajalcih

  Zavod za zaposlovanje je danes objavil javno povabilo za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020, za brezposelne iz vse Slovenije. Vključeni si tako izboljšajo zaposlitvene možnosti, delodajalci pa izvedejo delovni preizkus na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu.

 • Ukrepi ministrstva za izboljšanje oskrbe starejših zadovoljivi

  Računsko sodišče je 16. septembra 2019 objavilo revizijsko poročilo o uspešnosti Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter Ministrstva za zdravje pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018. MDDSZ je skladno z zahtevo Računskega sodišča v predpisanem roku pripravilo in poslalo odzivno poročilo, v katerem se je opredelilo do vseh pripomb Računskega sodišča, pojasnilo ukrepe, ki jih je pripravilo že v fazi priprave in objave poročila ter pripravilo nabor popravljalnih ukrepov z jasno časovnico. Računsko sodišče je ukrepe ministrstva v odzivnem poročilu, ki sledijo cilju izboljšanja stanja na področju institucionalnega varstva, ocenilo za zadovoljive.

 • Delodajalci danes preko portala eDavki obveščeni o pravicah in obveznostih pri izplačilu plač

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo celovito informacijo o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo.

 • Najava objave javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno starejšim osebam

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predvidoma konec marca 2020 objavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše.

 • Objava javnega povabila delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020

  Zavod RS za zaposlovanje bo danes, dne 20. 1. 2020, objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito 2020«.

 • Intervju ministrice Ksenije Klampfer za Vzajemnost

  Ministrica mag. Ksenija Klampfer je v intervjuju za januarsko Vzajemnost spregovorila o sistemu socialne varnosti in o skrbi za stareješe.

 • Ministrica mag. Ksenija Klampfer poziva k doslednemu spoštovanju Zakona o minimalni plači in napoveduje poostren nadzor

  Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenija Klampfer, poziva vse delodajalce k doslednemu spoštovanju in izvajanju Zakona o minimalni plači. Za delo od 1.1.2020 je določena nova višina minimalne plače (940,58 EUR bruto), hkrati pa so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami. Iz minimalne plače sta izločena tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovilo dodatna sredstva za izbor programov javnih del za leto 2020

  Za Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2020 so zagotovljena dodatna sredstva.

 • Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene

  Odpravljanje najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam se v Sloveniji zagotavlja v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje. Gre za EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 2014-2020 in se v Sloveniji izvaja od leta 2014. Njegova vrednost znaša 24 milijonov evrov, od katerih država zagotavlja sofinanciranje v višini 15%. Evropskih sredstev za ta namen je dovolj do leta 2023, torej do nove finančne perspektive, v primeru potrebnih dodatnih količin prehranskih izdelkov s strani humanitarnih organizacij, pa bo ministrstvo potrebna sredstva zagotovilo. Ministrica mag. Ksenija Klampfer se je zavzela tudi za povečanje količine hrane za najbolj ogrožene, s čimer bodo posamezniki v paketu prejemali večjo količino hrane, kot je sedaj.

 • Ministrica mag. Klampfer odredila izredni nadzor nad prejetimi vlogami za izredno uskladitev cen v domovih za starejše

  Glede januarske izredne uskladitve cen oskrbnine smo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo) prejeli 50 vlog. Med njimi je ministrstvo pri šestih vlogah ugotovilo neskladja. Po navodilih ministrice mag. Ksenije Klampfer bo ministrstvo preverjalo utemeljenost oddanih vlog za uskladitev cene oskrbnine s strani izvajalcev. Preučujemo tudi možnost poenotenja cen oskrbnine za posamezno kategorijo oskrbe pri vseh izvajalcih institucionalnega varstva starejših v javni mreži.

 • Državni sekretar Tilen Božič o novostih na trgu dela

  DS Tilen Božič danes na računovodskem zajtrku v gorenjski izpostavi Gospodarske zbornice Slovenije predstavlja spremembe pokojninske zakonodaje in zakonodaje s področja trga dela. Predstavitvi sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so s 1. 1. stopile v veljavo ter predstavitvi načrtov za prihodnje delo bo sledila razprava z udeleženkami in udeleženci.

  Za tem bo DS Božič obiskal še kranjsko območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, kjer se bo seznanil s trenutnim stanjen, prihodnjih predvidenim trendom in specifikami trga dela na gorenjskem.

 • Delo in zaposlovanje tujcev

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) si skupaj z Inšpektoratom Republike Slovenije za delo (IRSD) ves čas prizadeva za znižanje števila kršitev delovnopravne zakonodaje in zakonodaje glede zaposlovanja tujcev. V ta namen tako MDDSZ kot IRSD organizirata preventivne ukrepe osveščanja delavcev in delodajalcev.

 • Novi predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu

  Na področju varnosti in zdravja pri delu je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo štiri pravilnike, in sicer:

 • Še naprej intenzivno nad zaostanke

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti intenzivno odpravljamo zaostanke pri reševanju pritožb na odločbe centrov za socialno delo glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Januarja 2018 smo imeli 5.721 nerešenih pritožb, konec decembra 2019 jih je bilo še 339.

 • Z novim letom višje plačilo za delo dijakov in študentov

  Prvi januar 2020 prinaša novost na področju začasnega in občasnega dela dijakov in študentov in sicer glede višine minimalne bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del. Ta od 1. januarja 2020 znaša bruto 5,40 evra.

 • Javna dela 2020

  Danes je na spletni strani ZRSZ objavljeno javno povabilo za izvajanje programov javnih del za leto 2020. Trenutno je na voljo 9 milijonov EUR, po novem letu pa bodo zagotovljena dodatna sredstva. Skupaj bo za javna dela na voljo okvirno 22 milijonov EUR, s pomočjo katerih se bodo lahko v programe, ki jih izvajajo neprofitni delodajalci, vključile dolgotrajno brezposelne osebe. Tokrat se obeta tudi nekaj novosti.

 • V letu 2019 smo krepili zaposlitvene možnosti in socialno varnost prebivalstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letu 2019 pripravilo številne ukrepe s katerimi smo izboljšali socialno ekonomski položaj posameznikov in družin.

 • Za programe aktivne politike zaposlovanja v letu 2020 skoraj 93 milijonov evrov

  V okviru Načrta aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto 2020 so načrtovana sredstva za izvajanje programov APZ v višini 92,8 mio evrov. Ocenjujemo, da bo v programe APZ v letu 2020 vključenih skoraj 38.400 oseb, od tega 29.000 brezposelnih in nekaj več kot 10.380 zaposlenih oseb. Prav tako ocenjujemo, da bo med vsemi vključenimi nekaj več kot 16.800 brezposelnih oseb, ki so prejemniki denarnega nadomestila ali prejemniki denarne socialne pomoči.