Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Minister nadaljuje s pripravami na predsedovanje Slovenije Svetu EU

  V sklopu prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije se je minister Janez Cigler Kralj danes udeležil konference Socialne platforme pod naslovom »Building Social Europe«, ki je bila namenjena prepoznavanju izzivov ter izmenjavi praks in mnenj med različnimi deležniki na področju socialnih zadev.

 • Minister Janez Cigler Kralj v Velenju

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, je danes obiskal Dom za varstvo odraslih v Velenju in Varstveno delovni center SAŠA.

 • 29. april, evropski dan medgeneracijske solidarnosti

  Konec aprila mineva trinajst let od mednarodne konference "Medgeneracijska solidarnost za družbe sožitja in socialne povezanosti'', ki je bila organizirana na Brdu pri Kranju. Ta dogodek je organizirala Slovenija v času svojega predsedovanja Svetu EU v sodelovanju z Evropsko komisijo in več nevladnimi organizacijami. Na tej konferenci je bil podan predlog za obeležitev 29. aprila kot evropskega dneva medgeneracijske solidarnosti, ki je tudi bil sprejet.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 23. 4. 2021 dalje

  Dne, 23. 4. 2021 je pričel veljati Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 63/21; v nadaljevanju Odlok), ki v 2. členu določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

 • Minister Janez Cigler Kralj v sklopu priprav na predsedovanje Svetu EU

  V tem tednu je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravil več sestankov s predstavniki evropskih socialnih partnerjev, civilne družbe in Evropskega parlamenta, katerim je med drugim predstavil glavne prednostne naloge slovenskega predsedovanja na področju zaposlovanja in socialnih pravic, spregovorili pa so tudi o možnosti krepitve sodelovanja na področjih skupnega interesa v času slovenskega predsedovanja.

 • Minister Janez Cigler Kralj na zaključnem simpoziju projekta Premik

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je danes nagovoril udeležence zaključnega simpozija projekta Premik, ki se od leta 2018 izvaja na Kliničnem inštitutu za medicino dela in športa pod vodstvom dr. Metode Dodič Fikfak.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 19. 4. 2021 do 25. 4. 2021

  Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 določa, da je začasno prepovedano zbiranje ljudi. Ne glede na prejšnji odstavek se zbiranje ljudi dovoli skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva ob upoštevanju omejitev in prepovedi iz tega odloka.

 • Medijska kampanja "Očka v akciji"

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Mirovni inštitut sta začela z izvajanjem medijske kampanje z nosilnim sloganom »Aktivni očetje obračamo svet na bolje«.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 12. 4. 2021 do 18. 4. 2021

  Z dnem 12. 4. 2021 je pričel veljati Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, številka 55/21; v nadaljevanju Odlok), ki med drugim prinaša tudi spremembe glede prepovedi zbiranja ljudi ter sklenitve zakonskih in partnerskih zvez. Odlok velja do vključno 18. 4. 2021.

 • Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

  Vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, vabimo k prijavi na tekmovanje iz primerov dobrih praks pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

 • Objavljen Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe mlajše od 65 let

  Republika Slovenija si je zadala cilj izboljšati razpoložljivost in pestrost ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo zagotavljali namestitvene kapacitete za vzpostavitev stanovanjskih skupin za osebe iz ciljne skupine, ki so vključene v celodnevno institucionalno varstvo pri upravičenih prijaviteljih.

 • Vlada podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še za mesec maj

  Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP), ki je začel veljati dne 5. februarja 2021, med dodatnimi ukrepi za omilitev posledic epidemije covid-19 na področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo za obdobje od 1. februarja do 30. aprila 2021. Vlada RS je sprejela sklep o podaljšanju navedenega ukrepa za mesec maj 2021.

 • Tudi mladi v stiskah zaradi epidemije

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zavedamo stisk in posledic, ki jih je prinesla epidemija, zato se v ta namen trudimo reševati vsakega posameznika po zmožnostih in s sredstvi, ki jih imamo na voljo. Tudi študentje in mladi nasploh so v korona krizi zelo prizadeti. Dolgotrajno šolanje oziroma študij na daljavo, pomanjkanje socialnih stikov in druženja, zmanjšana možnost opravljanja študentskega dela,… vse to so velike stiske s katerimi se srečujejo mladi. O tem je tekla tudi današnja razprava s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki se ji je pridružil tudi minister Janez Cigler Kralj.

 • V času zaprtja javnega življenja na voljo storitve CSD, socialnovarstveni programi in programi v podporo družini

  Vlada RS z odlokom predvideva popolno zaprtje javnega življenja obdobju 1. 4. 2021 – 12. 4. 2021. Ker že dalj časa trajajoče obdobje epidemije prinaša številne negotovosti, strah in stiske pri mnogih družinah in posameznikih sporočamo, da bodo tudi v tem obdobju na voljo storitve Centrov za socialno delo. Še posebej izpostavljamo, da se bodo v tem času ob upoštevanju vseh ukrepov izvajale naloge kot so npr. intervencije zaradi nasilja v družini, aktivnosti v primeru ogroženosti otrok, prva socialna pomoč in psihosocialna pomoč v stiski, izvajanje skrbniških nalog v nujnih primerih in vse druge nujne naloge.

 • Obveščanje Inšpektorata o delu na domu prek portala SPOT

  Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, ponovno objavljamo ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu.

 • Poziv delodajalcem k ukrepom ob povečanem širjenju okužbe z virusom Sars-Cov-2

  Zaradi omejevanja epidemije ob povečanem širjenju okužb z virusom Sars-Cov-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Med pomembne ukrepe sodi tudi organiziranje dela na domu, kjer delovni proces to omogoča. Delodajalce oziroma predstavnike vodstva v vseh dejavnostih zato pozivamo, da kjer je to le mogoče, ponovno ali dodatno omogočite opravljanje dela od doma in s tem kar najbolj prispevate k varovanju zdravja in življenja svojih zaposlenih in obvladovanju epidemije v Sloveniji.

 • Dovoljenje za sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021

  S 1. 4. 2021 prične veljati Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki med drugim prinaša tudi spremembe glede prepovedi zbiranja ljudi ter sklenitve zakonskih in partnerskih zvez. Odlok velja do vključno 11. 4. 2021.

 • Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

  Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju podajamo sledeča pojasnila.

 • Minister Janez Cigler Kralj dobil podporo večine poslancev

  Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je uspešno prestal interpelacijo. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti pa 44.

 • Minister Janez Cigler Kralj pozorno spremlja dogajanje na trgu dela

  Na ministrstvu pozorno spremljamo dogajanje v podjetju Safilo, ki je napovedalo zaprtje obrata v Ormožu, prav tako z zaskrbljenostjo spremljamo tudi dogajanje in napovedi po odpuščanju v družbi Adient iz Slovenj Gradca. Vsaka izguba zaposlitev je nezaželena. Ohranjanje zaposlenosti, delovnih mest in zagotavljanje socialne varnosti delavkam in delavcem je namreč naša ključna skrb in ena od pomembnih prioritet ministra Janeza Ciglerja Kralj.