Skoči do osrednje vsebine

Izplačano višje nadomestilo družinskim pomočnikom

Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se je pričel uporabljati 18. januarja 2022 je družinskim pomočnikom zvišal znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek v bruto znesku 1,2 kratnika minimalne plače v Republiki Sloveniji. Zakon o dolgotrajni oskrbi se sicer uveljavlja postopno, uskladitev plače oskrbovalca iz 751,77 evrov na 1289,32 evrov pa se je začela uporabljati mesec dni po objavi v Uradnem listu.

Z letošnjim letom sredstva za družinskega pomočnika ne zagotavljajo več občine pač pa proračun Republike Slovenije. Z 31. 12. 2021 se je, po Zakonu o finančni razbremenitvi občin, izteklo obdobje, ko so občine stalnega prebivališča invalidne osebe izplačevale sredstva za financiranje pravic družinskega pomočnika, v breme Republike Slovenije. Z novim letom je prešla izvedba financiranja pravic družinskega pomočnika neposredno na Republiko Slovenijo.

15. 2. 2022 so bila sredstva iz naslova neto izplačil, davkov in prispevkov v skupni višini 513.987,68 evra, zagotovljena 448 družinskim pomočnikom, ki so bili za mesec januar 2022 upravičeni do pravice do družinskega pomočnika.