Skoči do osrednje vsebine

V teku prva dobava prehrambenih izdelkov v letu 2022

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) v okviru pomoči najbolj ogroženim izvaja Operativni program za hrano in/ali osnovno materialno pomoč (program). V letošnjem letu bo ministrstvo predvidoma dobavilo več kot 4000 ton prehrambenih izdelkov.

Program se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in se izvaja od leta 2014 naprej z namenom zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam v Sloveniji v obliki prehrambenih izdelkov (moka, testenine, riž, mleko, olje, konzervirana zelenjava – fižol in konzervirana zelenjava – pelati) ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo socialno vključevanje materialno in socialno najbolj ogroženih oseb.

Ministrstvo bo v okviru programa najbolj ogroženim prvič v tem letu dobavilo prehrambene izdelke za socialno in materialno najbolj ogrožene ljudi in sicer v višini 584 ton, in sicer:

 • 96.660,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
 • 60.960,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
 • 44.064,00 brušenega dolgozrnatega riža,
 • 298.800,00 l mleka, standardiziranega polnega mleka s 3,5% mm,
 • 41.088,00 kg konzervirane zelenjave - fižola,
 • 43.084,80 kg konzervirane zelenjave – pelatov.

V mesecu aprilu in septembru sta predvideni še dve dobavi prehrambenih izdelkov.

Hrano bosta partnerski organizaciji Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije dostavili na razdelilna mesta. Podrobnejše informacije o terminih razdeljevanja paketov s hrano in upravičenosti do izdelkov nudijo območna združenja obeh partnerskih organizacij.

Zagotovljena dodatna sredstva

V okviru odziva Evropske unije na pandemijo covid-19 je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Evropska komisija odobrila dodatna sredstva za izvajanje Operativnega programa za hrano in/ali osnovno materialno pomoč iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v višini 8,9 milijona evrov, od katerih bo 7,7 milijonov namenjenih za nakup prehrambenih izdelkov za najbolj ogrožene.

V preteklem letu je bilo že bilo dobavljenih 368.267 kg prehrambenih izdelkov iz dodatnih sredstev, in sicer:

 • 93.131,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
 • 174.048,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
 • 101.088,00 kg konzervirane zelenjave - graha.

V letošnjem letu pa je na voljo 2.645.225 kg/l prehrambenih izdelkov hrane, in sicer:

 • 360.886,00 kg pšenične bele moke TIP 500,
 • 322.560,00 kg jajčnih testenin (kratke in dolge testenine (špageti) v enakem deležu),
 • 1.766.861,00 l mleka, standardiziranega polnega mleka s 3,5 % mm,
 • 194.918,00 kg konzervirane zelenjave – graha.

Letošnje dobave bodo potekale: 

 • 20. 1. 2022 – 20. 2. 2022
 • 1 .4. 2022 – 30. 4. 2022
 • 1. 9. 2022 – 30. 9. 2022