Skoči do osrednje vsebine

V letu 2022 več sredstev namenjenih socialnovarstvenim programom

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je v teh dneh podpisal sklep o sofinanciranju večletnih socialnovarstvenih programov. Razpis, s katerim socialnovarstvenim programom namenjamo dodatna sredstva v višini 4,8 milijona, je bil v Uradnem listu objavljen 19. 11. 2021. Večji del dodatnih sredstev bo namenjen dvigu plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki se niso spreminjala vse od leta 2012.

Za socialnovarstvene programe v letu 2022 namenjamo 21 milijonov, kar je 4,8 milijona več kot v prejšnjem letu. Dodatna sredstva bodo namenjena predvsem povišanju plač zaposlenih pri izvajalcih socialnovarstvenih programov, s čimer se odpravlja neenakosti z javnim sektorjem, kjer so plače rasle, pri izvajalcih socialnovarstvenih programov pa so ostale nespremenjene vse od leta 2012. Za stroške dela bo zagotovljenih 3,5 milijona več sredstev, kar v povprečju prinaša 16 odstoten dvig plač. 

Razpis za leto 2022 je vseboval tudi dodane kriterije glede na zaznane potrebe na terenu za stanovanjske skupine namenjene reintegraciji zasvojenih, svetovalne pisarne s terenskim delom in namestitvijo – invalidi ter telefonsko svetovanje v duševni stiski. Z razpisom smo se odzvali tudi na posledice epidemije covid-19 in dodatno točkovali razvojne programe, kot so dnevni centri za otroke in mladostnike s svetovalnicami, programi na področju duševnega zdravja, nastanitveni programi, programi za Rome.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinancira programe največ v višini do 80 % vrednosti celotnega projekta, ostala sredstva pa morajo izvajalci zagotoviti iz lokalnih skupnosti, donacij, participacije uporabnikov in drugih virov. Sredstva so praviloma namenjena za stroške dela strokovnih delavcev, laičnih delavcev in materialne stroške, ki so nujni za izvajanje programov.

Sklep o sofinanciranju javnih socialnovarstvenih programov od leta 2022 do 2028.