Skoči do osrednje vsebine

Dodatek za veliko družino za leto 2022

V sredo, 13. 4. 2022, bo izplačan dodatek za veliko družino. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki 515,60 evra. Izplača se v enkratnem znesku.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. V letu 2021 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 13,7 milijona evrov za 33.243 družin. 

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2021 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2022 bo izplačilo dodatka za veliko družino 13. 4. 2022.

Ker je bil znesek dodatka za veliko družino v letu 2022 usklajen z rastjo cen življenjskih potrebščin, bodo vsi upravičenci za leto 2022 prejeli dodatek za veliko družino v usklajeni višini in sicer za družino s tremi otroki 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki pa 515,60 evra, ne glede na to, kakšen znesek je izpisan na odločbi za leto 2022.