Skoči do osrednje vsebine

1107 novih mest v domovih za starejše

Skrb za starejše je ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja. S ciljem čim prej zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše občane, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti (ministrstvo) zagotovilo proračunska sredstva v višini 65 milijonov in na podlagi javnega razpisa iz dne 24. 6. 2021, podelilo koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše v skupnem številu 1107 mest.

Ministrstvo je 24. 6. 2021 v Uradnem listu  objavilo javni razpis za podelitev okvirno 1100 koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše celotno območje Republike Slovenije, z začetkom opravljanja storitev v letu 2023. Na javni razpis je  prispelo 23 ponudb, strokovna komisija pa  je  na  podlagi javnega razpisa podelila koncesije 13 ponudnikom:

 • SeneCura K dom starejših občanov d. o. o., Ulica 15. maja, 1210 Ljubljana Šentvid (lokacija Krško);
 • SeneCura RA dom starejših občanov d. o. o., Ulica 15. maja, 1210 Ljubljana Šentvid (lokacija Radovljica);
 • Social d. o. o., Gregoričičeva ulic 4, 3000 Celje (lokacija Zreče);
 • Dom Hmelina, dom za starejše občane, d. o. o., Koroška cesta 67a, 2360 Radlje ob Dravi (lokacija Škofja Loka);
 • Dom Loka, družba za oskrbo starejših in invalidnih oseb, gostinstvo, gradbeništvo in storitve d. o. o., Vinarje 105, 2000 Maribor (lokacija Murska Sobota);
 • Turzis d. o. o., Arčoni 8 a, 5292 Renče (lokacija Renče);
 • Dom Taber, Šmartno 70, 4207 Cerklje (lokacija Cerklje na Gorenjskem);
 • Dom Kuzma d. o. o., Kuzma 60 L, 9263 Kuzma (lokacija Kuzma);
 • THERMANA d. d., Dom starejših Laško, Cesta 6, 3270 Laško (lokacija Laško);
 • SVZ Vitadom, Leskovškova 4, 1000 Ljubljana (lokacija Ig);
 • Medgeneracijski center Destrnik d. o. o., Žontarjeva ulica 19, 1215 Medvode (lokacija Zasadi, Destrnik);
 • Zavod Karitas za oskrbo, nego in socialo, Žička cesta 15, 3210 Slovenske Konjice (lokacija Šentjanž pri Dravogradu);
 • Dom Kuzma d. o. o., Kuzma 60 L, 9263 Kuzma (lokacija Kuzma).

Zaradi povečanih potreb po domskem varstvu starejših je ministrstvo od nastopa ministra Ciglerja Kralja pospešilo aktivnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet v domovih za starejše, tako s proračunskimi sredstvi kot s podelitvijo koncesij.

Marca 2021 so bile z odločbo podeljene koncesije za 1285 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše za celotno območje Slovenije, zagotovljena so proračunska sredstva proračunih za letošnje in prihodnje leto v višini 65 milijonov evrov za investicije v domove za starejše in nove domove, zagotovljenih je 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev za večjo kakovost bivanja starejših (izbranih 18 projektov), v okviru Načrta za okrevanje in odpornost pa tudi načrtujemo sredstva višini 59 milijonov evrov za izgradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše.

Delo na ministrstvu tudi v bodoče ostaja usmerjeno k doseganju kvalitetnejše in celovitejše oskrbe starejših. Po 15 letih so bili realizirani prvi pomembni koraki na področju prostorske in tudi kadrovske stiske.

Poročilo strokovne komisije

 • Poročilo Strokovne komisije za pregled in presojo ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev koncesij za institucionalno varstvo za starejše