Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Publikacija o vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu

  Pandemija je pospešila razmah dela na domu. Takšna oblika dela je danes povsem običajna, kar potrjujejo tudi podatki. V Evropski uniji in Sloveniji je leta 2020 od doma delalo 20 odstotkov zaposlenih. O vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu sta Mednarodna organizacija dela (MOD) in Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) pripravili publikacijo, vključno z usmeritvami za takšno organizacijo tovrstnega dela, ki bo prispevala k telesnemu in duševnemu zdravju delavk in delavcev.

 • 1107 novih mest v domovih za starejše

  Skrb za starejše je ena od prednostnih nalog ministra Janeza Ciglerja Kralja. S ciljem čim prej zagotoviti dodatna mesta v domovih za starejše občane, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadev in enake možnosti (ministrstvo) zagotovilo proračunska sredstva v višini 65 milijonov in na podlagi javnega razpisa iz dne 24. 6. 2021, podelilo koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše v skupnem številu 1107 mest.

 • Javni poziv za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 4. februarja 2022.

 • Januarja izredna uskladitev in izplačilo solidarnostnega dodatka po PKP10

  Danes so poslanke in poslanci Državnega zbora potrdili spremembe Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), ki prinaša izredno uskladitev pokojnin. Višji zneski bodo izplačani s pokojninami za januar konec tega meseca, jutri pa bodo upokojenci z nižjimi pokojninami prejeli tudi solidarnostni dodatek po PKP10.

 • Dvig minimalne plače in najnižje urne postavke za študentsko delo v 2022

  Danes je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 zanaša 1074,43 evra bruto. V kratkem bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena tudi Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki je vezana na višino minimalne plače. Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov bo tako po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije znašala 6,17 evra.

 • Uveljavitev pravice do izplačila neizplačanega nadomestila za invalidnost

  Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost (zakon) daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona.

 • Solidarnostni dodatek za upokojence po PKP10

  Izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon (PKP10), bo izvedeno 14. januarja 2022. Pri določitvi višine solidarnostnega dodatka za upokojence se upošteva višina pokojnine oziroma nadomestila, ki ga uživalec prejme v mesecu decembru 2021.

 • Novo na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2022

  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ( ZPIZ-2I), ki se uporablja od 1. maja 2021, je med drugim za zavarovance skrajšal prehodno obdobje postopnega izenačevanja odmerne lestvice z zavarovankami. Na novo je določena tudi višina najnižje pokojnine, ki od 1. maja 2021 dalje znaša 279,56 evra. Prav tako je bil z novelo ZPIZ-2I na novo določen tudi znesek zagotovljene pokojnine, ki od 1. maja 2021 dalje znaša 620 evrov.

 • Dodatni ukrepi v boju proti covid-19

  DZ je sprejel Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19. Gre za že deseti protikoronski zakon, ki prinaša nove dodatke in podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe. Med drugim podaljšuje pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojenčke do 30. junija 2023 in predvideva izplačilo solidarnostnega dodatka tistim, ki prejemajo pokojnino do vključno 732 evrov.

 • Delo MDDSZ preko praznikov

  V skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije in v skladu z ukrepi ter priporočili zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19, na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od vključno 27. decembra 2021 do vključno 31. decembra 2021 opravljamo samo nujne naloge.

 • Sprejet Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo Zakon o izplačilu neizplačanega nadomestila za invalidnost, ki ga je z veliko večino potrdil tudi Državni zbor. Zakon daje podlago za priznanje nadomestila za invalidnost tistim, ki v času rednega šolanja med 18. in 26. letom po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih niso imeli priznane te pravice in so jo pridobili šele po šolanju. Vlogo za uveljavitev te pravice bo potrebno na centru za socialno delo oddati v roku 6 mesecev od uveljavitve zakona.

 • Objavljamo nagrajence na področju socialnega varstva in rejništva za leto 2021

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (ministrstvo) je podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leti 2020 in 2021. Slavnostna podelitev je potekala na Brdu na današnji dan, 10. 12. 2021. Nagrado za življenjsko delo v letu 2021 je prejela mag. Darija Kuzmanič Korva.

 • Zaključki konference »Človekove pravice za vse starosti«

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Age Platform Europe in Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v okviru predsedovanja Svetu EU 18. novembra 2021 organiziralo konferenco »Človekove pravice za vse starosti: Spodbujanje vseživljenjskega vidika in medgeneracijskega sodelovanja za spoprijemanje s starizmom«. Na konferenci, ki se jo je udeležilo preko 600 udeležencev iz več kot 60 držav, smo opozorili na različne oblike starizma, ki zadeva ljudi vseh starosti.

 • Minister Cigler Kralj: Delo žensk in moških enake vrednosti mora biti tudi enako plačano

  Včerajšnje zasedanje Sveta za zaposlovanje in socialno politiko v Bruslju, ki ga je vodil minister Janez Cigler Kralj, je bilo za slovensko predsedovanje izjemno uspešno. Poleg Direktive o ustreznih minimalnih plačah v EU je svet dosegel dogovor tudi o direktivi o preglednosti plačil.

 • V teku podpis pogodb s prejemniki sredstev iz pobude React-EU

  V tem tednu na ministrstvu poteka podpis pogodb s prejemniki sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva (razpis React-EU), v katerem je na voljo 93 milijonov evrov nepovratnih namenskih sredstev. S temi sredstvi se bo zagotovilo bolj prijazno in varno bivalno okolje stanovalk in stanovalcev v domovih za starejše ter podprlo proces deinstitucionalizacije.

 • Sklepanje zakonske zveze tudi na sobote, ki so praznične ali dela prosti dnevi

  Od 16. 12. 2021 bo mogoče sklepanje zakonske zveze tudi na sobote, ki so sicer praznične ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. To omogoča sprememba Pravilnika o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze in ponovitvi slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze. Sobota je sicer dan, ko se v Sloveniji sklene največ zakonskih zvez.

 • Svet dosegel dogovor o direktivi o minimalnih plačah v EU

  Svet za zaposlovanje in socialno politiko je na zasedanju dosegel dogovor o predlogu direktive o ustreznih minimalnih plačah, katere cilj je zagotoviti pravične delovne razmere v Evropski uniji (EU). To je izjemen uspeh Slovenije, z ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem na čelu, saj je bil dogovor med državami članicami ob začetku predsedovanja ocenjen kot malo verjeten.

 • Poslanica Sveta za invalide Republike Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov

  Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Svet za invalide Republike Slovenije naslavlja na slovensko javnost Poslanico ob 3. decembru - mednarodnem dnevu invalidov 2021. Letošnje geslo Združenih narodov je: "Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVIDu-19."

 • Poslanica ministra Janeza Ciglerja Kralja ob 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov

  3. december so Združeni narodi razglasili za mednarodni dan invalidov in letošnje geslo združenih narodov je: "Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVIDu-19."

 • Vpliv sodobnih tehnologij na varna in zdravju neškodljiva delovna okolja

  Ena od osrednjih prioritet Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije je kakovostno delo za kakovostno življenje. S konferenco, ki je potekala 1. 12. 2021, naslovljeno »Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu«, smo se osredotočili na vpliv sodobnih tehnologij na varna in zdravju neškodljiva delovna okolja.