Skoči do osrednje vsebine

Minister Mesec: 40 let dela je dovolj

Vlada se je včeraj seznanila z izhodišči za pripravo sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja in potrdila podlage za začetek usklajevanj s socialnimi partnerji.

Dokument podaja predloge za sistemsko prenovo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri čemer vsebina smiselno sledi zadnjim spremembam zakonodaje in nadgrajuje zaključke Bele knjige o pokojninah in Usklajena izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.

Predlogi predstavljajo podlago za usklajevanje in razpravo med ključnimi deležniki glede nadaljnjega razvoja pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Ključno vsebinsko podlago za nadaljnji socialni dialog bodo predstavljale predhodno že dogovorjene vsebine Usklajenih izhodišč, ki temeljijo na Beli knjigi o pokojninah, ob tem pa tudi trenutne družbene razmere, socialno-ekonomski položaj upokojencev, stanje na trgu dela ter nadaljnje demografske napovedi.

V okviru prenove sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja Vlada načrtuje celovite rešitve, ki bodo v luči široke družbene razprave pripeljale do pravičnega pokojninskega sistema, pri katerem ne bo potrebe po nenehnih izrednih in pogosto arbitrarnih posegih v sistem. Prioritetni cilji prenove sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja so v zagotavljanju finančne vzdržnosti pokojninskega sistema, obenem pa tudi v vzpostavitvi pravičnega, solidarnega, transparentnega in zaupanja vrednega sistema, ki bo omogočal zagotavljanje primerljivih pravic, dostojne pokojnine za sedanje in prihodnje generacije ter varno starost.

Dogovorjene spremembe ne bodo uvedene na hitro, temveč bodo v vsakem primeru začele veljati po ustreznem prehodnem obdobju. Uveljavile so bodo hkrati in postopoma v obdobju 2028–2035. To bo omogočilo prilagoditev načrtov posameznikov in prilagoditev dela pri izvajalcih sistemov ter preprečilo nenadne spremembe v dinamiki upokojevanja.