Skoči do osrednje vsebine

Izteka se rok za prijavo za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

Ministrstvo je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Prijava na objavljen javni poziv je možna samo še do 5. julija.

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsakdo, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja in je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V skladu z določbami ZMZ-1 zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve, izdane v postopku mednarodne zaščite.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur, od tega je 16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela. Usposabljanje na podlagi javnega pooblastila izvaja Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.

Za informacije o javnem pozivu lahko pokličete na telefonsko številko 01 369 75 00.