Skoči do osrednje vsebine

Nova elektronska vloga za uveljavljanje pravice do psa pomočnika za invalide

V sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo smo na ministrstvu pripravili novo elektronsko vlogo, ki se nanaša na uveljavljanje pravice do psa pomočnika za gibalno ovirane invalide. Vloga bo na voljo od 28. junija na portalu eUprava.

Invalid, ki je težko ali najtežje gibalno oviran ter ima ustrezne psihofizične lastnosti in primerne bivalne pogoje, lahko uveljavlja pravico do psa pomočnika. Po uspešno opravljenem šolanju in zaključnem izpitu, ki ga morata opraviti tako upravičenec kot pes pomočnik, upravičenec dobi psa pomočnika v trajno last. Šolanje se financira iz proračuna Republike Slovenije.

Za oddajo vloge je potrebna e-identiteta: digitalno potrdilo, mobilna identiteta smsPASS ali elektronska osebna izkaznica.