Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministri sprejeli Ljubljanski dogovor in večletni delovni program za urbano agendo EU

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je v vlogi predsedujočega Svetu EU vodil spletno neformalno srečanje ministrov, pristojnih za urbani razvoj. Ministri so podprli nadaljevanje izvajanja urbane agende EU s sprejetjem Ljubljanskega dogovora. Pri tem je bila uspešna slovenska pobuda, da so v procese sodelovanja in oblikovanja politik poleg velikih mest po novem vključena tudi majhna in srednje velika mesta.

 • VII. Urbani forum Urbana agenda EU za zeleno in digitalno preobrazbo

  Minister mag. Andrej Vizjak se je udeležil VII. Urbanega foruma »Urbana agenda EU za zeleno in digitalno preobrazbo«, ki danes s prenosom v živo poteka v Ljubljani.

 • Sestanek generalnih direktorjev EU za urbane zadeve

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je potekal redni sestanek generalnih direktorjev EU, pristojnih za urbane zadeve, ki mu je predsedoval Georgi Bangiev, generalni direktor Direktorata za prostor graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Popoldanski del sestanka je vodila mag. Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja. Sestanek je potekal preko spleta

 • Letošnji Mesec prostora posvečen prostorskemu in urbanemu razvoju

  Mesec prostora, ki poteka že osmo leto zapored, je letos namenjen osvetlitvi aktualnih tem prostorskega in urbanega razvoja, načrtovanja in urejanja prostora, arhitekture, trajnostne gradnje ter stanovanjske politike. Povezuje dogodke in aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor (MOP) ter sodelujočih organizacij, namenjene različnim udeležencem - strokovni javnosti, otrokom in mladostnikom ter najširši javnosti.

 • Sestanek Delovne skupine za urbane zadeve tudi o prihodnosti Urbane agende EU

  V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je na Ptuju potekal sestanek Delovne skupine za urbane zadeve, ki mu predseduje namestnica generalnega direktorja Direktorata za prostor graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) mag. Aša Rogelj.

 • MOP gostil prvi sestanek v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju urbanih zadev

  Sestanek delovne skupine držav članic EU za urbani razvoj (UDG) je potekal preko spleta. Udeležili so se ga predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, evropskih združenj mest oz. lokalnih oblasti, Evropskega parlamenta, partnerskih držav in drugih evropskih institucij s področja urbanega razvoja.

 • Urbani forum 2021 - Zelene in varne stavbe naših mest: Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb

  Ministrstvo za okolje in prostor je danes skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Inštitutom za geostrateške, pravne in futuristične raziskave ter svetovanje - GFS Inštitut organiziralo strokovni posvet Urbani forum 2021. Urbani forum je potekal hibridno, in sicer v Mariboru in preko spleta. Osrednja tema posveta je bila, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stanovanjskih in drugih stavb.

 • Ministri so na neformalnem srečanju sprejeli Novo leipziško listino - Za razvoj evropskih mest

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je po spletu udeležil neformalnega srečanja ministrov EU, pristojnih za urbane zadeve, v okviru nemškega predsedovanja Svetu EU. Ministri so na srečanju sprejeli Novo leipziško listino, dogovor o prihodnjem razvoju evropskih mest in dokument za njeno izvajanje preko več nivojskega upravljanja. Dokumenta utirata pot k močnejšim in odpornejšim evropskim mestom.

 • Državni sekretar Robert Rožac:"Z Urbanim forumom na ministrstvu že nekaj let nudimo prostor za sodelovanje in razpravo"

  Državni sekretar Robert Rožac je danes nagovoril udeležence VI. Urbanega foruma, ki je potekal pod naslovom »Mesta kot generator trajnostnega in digitalnega razvoja Slovenije: Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest«.

 • Iz degradiranega območja v urbani park

  Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je podpisal sklep o sofinanciranju projekta »Sanacija degradiranega območja Mercator – gradnja zimskega bazena in urbanega parka«, ki se v Mestni občini Slovenj Gradec izvaja preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v vrednosti dobrih 5,1 milijona evrov.

 • S podaljšanjem roka do realizacije projektov in koriščenja evropskih sredstev

  Ministrstvo za okolje in prostor je s sklepom podaljšalo rok za izvedbo dveh projektov – »Ureditev mestne tržnice« v Mestni občini Ptuj do konca letošnjega leta in »Prenova mestnega središča, 1. faza« v Mestni občini Murska Sobota, do konca junija 2021. Projekta, v skupni vrednosti dobrih 11,3 milijona evrov se izvajata v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe za sprejemanje ukrepov za izboljšanje urbanega okolja in oživitve mest. Z izvedbo teh dveh projektov bodo prebivalci obeh mestnih občin deležni sanacije degradiranih območij in izboljšanja kvalitete bivanja, hkrati pa bo izvedba vseh načrtovanih gradbenih in ureditvenih del delovala tudi kot dodatna spodbuda za gospodarske dejavnosti v obdobju oživljanja gospodarstva ob zaključku ukrepov.

 • Jesenski Urbani forum v Novem mestu v znamenju urejanja železniškega potniškega prometa

  V Novem mestu je včeraj, 14. 11. 2019, potekal že 5. Jesenski Urbani forum z naslovom Celovito urejanje potniškega prometa – pomen železniškega prometa za trajnostni razvoj, mobilnost in mesta. Na forumu smo izpostavili, da je konkurenčnost mest in dostopnost storitev najširšemu krogu prebivalcev odvisna od dobre povezanosti mest z zaledjem in med seboj.

 • Peti razpis Evropske komisije za inovativne urbane projekte

  Evropska komisija je 16. septembra 2019 objavila peti razpis Pobude UIA (Urban Innovative Actions) za inovativne urbane projekte. Približno 50 milijonov evrov bodo namenili za inovativne projekte na štirih področjih urbanega razvoja: kakovost zraka, krožno gospodarstvo, kultura in kulturna dediščina ter demografske spremembe. Do sredstev so upravičeni lokalni organi pristojni za urbani razvoj na urbanih območjih z več kot 50.000 prebivalci. Rok za prijavo projektov je 12. december 2019.

 • Državni sekretar Aleš Prijon v Romuniji o pomenu in vlogi malih in srednje velikih mest

  Državni sekretar Aleš Prijon se udeležuje zasedanja ministrov pristojnih za urbani razvoj v Romuniji. Osrednja tema dogodka je sprejem izjave ministrov z naslovom »Skupnemu okviru za urbani razvoj Evropske unije naproti«. Državni sekretar je na zasedanju izpostavil vlogo in pomen malih in srednje velikih mest ter predstavil prizadevanja Ministrstva za okolje in prostor pri vzpostavljanju teritorialnega dialoga z mesti in drugimi deležniki za zagotavljanje trajnostnega in uravnoteženega prostorskega in urbanega razvoja v Sloveniji in Evropskem prostoru.

 • Posojila za spodbujanje urbanega razvoja - finančni instrumenti evropske kohezijske politike 2014-2020

  Ljubljana, 10. 6. 2019 – Na spletni strani SID banke d.d. je objavljen nov program Sklada skladov SID banke »EKP posojila za urbani razvoj (2014-2020)« za financiranje končnih prejemnikov v enajstih mestnih občinah. Razvoj tovrstnega inštrumenta je nastal v sodelovanju SID banke, d.d. in Ministrstva za okolje in prostor, ki je pristojno za izvajanje dela Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014 – 2020, ki podpira ukrepe za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest in sanacijo degradiranih območij v mestih. Z ukrepi programa ugodnih posojil kohezijske politike 2014-2020 se zagotavlja spodbude za ponovno aktivacijo opuščenih in premalo izkoriščenih površin in stavb v mestih in mestnih območjih v enajstih slovenskih mestnih občinah V okviru programa se zagotavlja povratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v obliki posojil v višini 5 mio EUR (z obveznim vzvodom, ki ga zagotavlja SID banka, d.d. pa okoli 7,5 mio EUR).