Skoči do osrednje vsebine

Sestanek generalnih direktorjev EU za urbane zadeve

  • Ministrstvo za okolje in prostor

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU je potekal redni sestanek generalnih direktorjev EU, pristojnih za urbane zadeve, ki mu je predsedoval Georgi Bangiev, generalni direktor Direktorata za prostor graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Popoldanski del sestanka je vodila mag. Aša Rogelj, namestnica generalnega direktorja. Sestanek je potekal preko spleta

Generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgi Bangiev (levo)

Generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Georgi Bangiev (levo)

1 / 2

V prvem delu sestanka sta Nemčija in Luksemburg predstavila svoji nacionalni politiki za urbani razvoj. Posebej sta poudarili kako spodbujata razvoj malih in srednje velikih mest, ki so značilna tudi za Slovenijo.

V drugem delu sestanka je UNECE predstavil zaključke ministrske konference o dostopnih, primernih in odpornih stanovanjih za mesta prijetna za življenje. Predstavnik generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet (DG MOVE) je predstavil pobudo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030, ki je zanimiva tudi za slovenska mesta.

Tretji, osrednji del sestanka je bil namenjen dogovoru o prihodnosti Urbane agende EU in dokončni pripravi tako imenovanega »Ljubljanskega dogovora« in »Delovnega programa za Urbano agendo EU«. Dokumenta bosta v času slovenskega predsedovanja sprejeta na neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za urbane zadeve, 26. novembra na Brdu pri Kranju. Direktorju so se dogovarjali o zadnjih odprtih vprašanjih glede vsebine, procesov in podpore sodelovanju med mesti, državami, Evropsko komisijo in drugimi deležniki v okviru Urbane agende EU v prihodnjih letih. Besedilo se bo usklajevalo še v prihodnjem tednu, nato pa bo končni predlog dogovora posredovan ministrom EU za urbane zadeve. Direktorji so na sestanku izbrali teme, ki bodo v prihodnjih letih lahko obravnavane v več-nivojskem sodelovanju z vidika boljše zakonodaje, boljšega financiranja in boljšega znanja za mesta. Ministrom bodo predlagali, da se aktivnosti Urbane agenda EU v letu 2022 posvetijo temam 'Ozelenjevanje mest' in 'Trajnostni turizem'; v naslednjih letih pa tudi temam 'Hrana' in 'Mesta enakosti'.

V zaključku sestanka je slovensko predsedstvo predstavilo tudi predlog tesnejšega povezovanja med Teritorialno Agendo 2030 in Urbano Agendo EU. Na to temo je konec septembra na Ptuju potekal skupni sestanek Mreže kontaktnih točk za teritorialno kohezijo (NTCCP) in Skupine za urbani razvoj (UDG).

Sestanka so se udeležili predstavniki držav članic EU, Evropske komisije, evropskih združenj mest oz. lokalnih oblasti (Odbor regij, Svet evropskih občin in regij – CEMR, Eurocities), partnerskih držav, Evropske investicijske banke, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESC) in drugih evropskih institucij s področja urbanega razvoja (UNECE, EUKN).