Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Ukrepi v zvezi z COVID-19

  Z dnem 31.3.2020 so v okviru ukrepov v zvezi s COVID-19 objavljeni tudi ukrepi za pomorščake.

  Ker je v času Izbruha virusa COVID-19 pomembno, da so osebe, odgovorne za zagotavljanje varnega prevoza blaga in ljudi seznanjene s preventivnimi ukrepi, ki veljajo v .posameznih državah, je Evropska agencija za pomorsko varnost vzpostavila enotno spletno mesto, kjer so na voljo podatki o ukrepih v veljavi v posamezni državi članici EU in državi EFTE.

 • Poziv uporabnikom športnih-rekreativnih plovil in rekvizitov

  Uprava za pomorstvo v zadnjih dneh navkljub razglasitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica ter drugim priporočilom NIJZ opaža, da se na obali in morju pojavljajo številni uporabniki športnih-rekreativnih plovil in rekvizitov (jadralci, jadralni deskarji, kajtarji, ipd.).

 • Prepoved in omejitve izvajanja javnega prevoza potnikov

  V skladu s sprejetim Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, je do nadaljnjega v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije ter na celinskih vodah prepovedano izvajanje prevoza potnikov, razen izjem, ki so določene s tem odlokom.

 • Zagotavljanje storitev Uprave RS za pomorstvo

  Da bi čim bolj omejili širjenje možnosti okužbe z novim »Koronavirusom«, vsem državljanom svetujemo, da upravne postopke, za katere ni nujno potreben obisk Uprave v Kopru, opravite po pošti (spremembe lastništva, vpis/izbris motorja, vpis zastavne pravice, prijava za pristop k izpitu za voditelja čolna, upravljanje z VHF GMDSS postajo….).

 • Odpoved izpitnih rokov

  Na Upravi RS za pomorstvo smo sprejeli preventivne ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa COVID-19. V okviru preventivnih ukrepov smo sprejeli tudi odločitev, da do nadaljnjega ne bomo izvajali izpitov za upravljanje s čolni.

 • Pregledi čolnov pred navtično sezono - Ptuj, Maribor, Grosuplje, Fram in Ljubljana

  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo bo v aprilu, maju in juniju 2020 izvajala preglede čolnov izven sedeža Uprave.

 • Obisk delegacije Uprave za pomorsko varnost in upravljanje z lukami Črne gore

  Direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo Jadran Klinec je v Kopru gostil delegacijo Uprave za pomorsko varnost in upravljanje z lukami Črne gore pod vodstvom direktorja Safeta Kočana.

 • Odprava posledic visoke plime

  Zaradi odpravljanja posledic visoke plime Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ne more zagotavljat običajne odzivnosti pri dajanju informacij strankam preko objavljanih telefonskih številk v upravnih postopkih izdaje listin, prav tako je moteno poslovanje s strankami v navedenih zadevah.

 • Podpis pogodbe za vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

  V četrtek, 10. oktobra 2019 bo Uprava RS za pomorstvo z izvajalcem Elman Srl, Pomezia (Rim), Italija, podpisala pogodbo za vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju.

  Cilj predmetne operacije je vzpostaviti Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah in tako izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe na morju. V okviru vzpostavitve navedenega centra bo nameščena nova oprema, ki bo skupaj z organizacijo službe nadzora ladijskega prometa prispevala k znatnemu znižanju verjetnosti nastanka izrednega dogodka vse do 75%. Pojavnost tovrstnih dogodkov se bo z obstoječih 20 let podaljšala na obdobje 80 let.

 • Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta Pomorski strojni inšpektor v Upravi RS za pomorstvo

 • Uredba o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor

  14. avgusta 2019 je pričela veljati Uredba o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor, ki se bo pričela uporabljati 15. avgusta 2025.

 • Označitev območij kopalnih voda

  Problematika plovil, zasidranih preblizu obale je v poletni sezoni vsakoletna preizkušnja za Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki je zaradi varnosti plovbe in varstva kopalcev označila območja, kjer sta prepovedana plovba in sidranje.

  Plavajoči plovki (rumene barve in na skrajnih točkah področja rdeče barve) imajo opozorilne table. Plovki niso namenjeni za privezovanje plovil, ampak označitvi območja, do koder se lahko kopalci oddaljijo od obale in s tem označitvi zunanjega pasu, do katerega se lahko čolni zasidrajo.

 • Obvestila za pomorščake - julij 2019

  Izšla so Obvestila za pomorščake za mesec julij. Slovenska Obvestla za pomorščake so namenjena vzdrževanju slovenskih pomorskih kart in publikacij v izdaji Ministrstva za promet Republike Slovenije.

 • Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo naročilo male vrednosti za izvedbo Finančno - računovodske revizije popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču

 • Emisije CO2 iz pomorskega prevoza

  Unija je tudi na področju ladijskega prevoza sprejela ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Emisije ogljikovega dioksida se spremlja za ladje z bruto tonažo 5000 ali več.

 • Najvišja dovoljena vsebnost žvepla po 1. januarju 2020

  S 1. januarjem 2020 se znižuje dovoljena vsebnost žvepla v pogonskih gorivih, ki jih uporabljajo ladje

Iskalnik