Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Nov razpored uradnih ur Uprave za pomorstvo

  Dne 24.9.2020 prične veljati novi razpored uradnih ur Uprave za pomorstvo.

 • Potrditev Interreg ADRION projekta EUREKA

  29. julija 2020 je bilo potrjenih pet od trinajstih prijavljenih strateških projektov v okviru 3. razpisa programa Interreg ADRION. Skupna vrednost prijavljenih projektov je 13,6 milijona evrov, od česar sofinanciranje EU predstavlja 11,6 milijona evrov. Znanstevno-raziskovalno središče Koper (projekt REINSER) in Univerza v Ljubljani (projekt SI4CARE) sta vodilna partnerja projektov, v okviru katerih nastopata.

 • Sprostitev izvajanja javnega prevoza potnikov

  Z 11. majem je sproščen prevoz potnikov v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije ter na celinskih vodah. Izvajalci prevozov pri tem upoštevajo Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-Cov-2 za javni ladijski potniški promet.

 • Izvajanje pomorske pilotaže v koprskem tovornem pristanišču

  Z začetkom uporabe Uredbe o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže, ki določa, da se pomorska pilotaža v koprskem tovornem pristanišču zagotavlja v obliki javnega podjetja, je od 10.5.2020 od 00:00 dalje edini izvajalec pomorske pilotaže v koprskem tovornem pristanišču družba KOPP d.o.o.

 • Največja hitrost ladij na področju koprskega tovornega pristanišča

  Uprava za pomorstvo je določila največjo dovoljeno hitrost ladij na področju sidrišča koprskega tovornega pristanišča.

 • Poziv uporabnikom športnih-rekreativnih plovil in rekvizitov

  Vlada Republike Slovenije z 18. 4. 2020 dalje prebivalcem Republike Slovenije znotraj posameznih občin dopušča izvajanje nekaterih športno-rekreativnih dejavnosti na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih.

 • Ponovno izvajanje pregledov čolnov

  Na Upravi za pomorstvo s torkom, 21. 4. 2020, ponovno pričenjamo izvajati upravne postopke v zvezi z vpisnikom čolnov (vpis in izbris čolna, sprememba lastništva, redni pregled).

 • Dan pomorstva 2020

  Uprava za pomorstvo je 6. marca pripravila slovesnost ob Dnevu pomorstva, ki smo jo letos združili s slavnostno otvoritvijo novih poslovnih prostorov. Slavnostna govornica na slovesnosti je bila ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek.

 • Ukrepi v zvezi z COVID-19

  Z dnem 31.3.2020 so v okviru ukrepov v zvezi s COVID-19 objavljeni tudi ukrepi za pomorščake.

  Ker je v času Izbruha virusa COVID-19 pomembno, da so osebe, odgovorne za zagotavljanje varnega prevoza blaga in ljudi seznanjene s preventivnimi ukrepi, ki veljajo v .posameznih državah, je Evropska agencija za pomorsko varnost vzpostavila enotno spletno mesto, kjer so na voljo podatki o ukrepih v veljavi v posamezni državi članici EU in državi EFTE.

 • Prepoved in omejitve izvajanja javnega prevoza potnikov

  V skladu s sprejetim Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, je do nadaljnjega v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije ter na celinskih vodah prepovedano izvajanje prevoza potnikov, razen izjem, ki so določene s tem odlokom.

 • Zagotavljanje storitev Uprave RS za pomorstvo

  Da bi čim bolj omejili širjenje možnosti okužbe z novim »Koronavirusom«, vsem državljanom svetujemo, da upravne postopke, za katere ni nujno potreben obisk Uprave v Kopru, opravite po pošti (spremembe lastništva, vpis/izbris motorja, vpis zastavne pravice, prijava za pristop k izpitu za voditelja čolna, upravljanje z VHF GMDSS postajo….).

 • Odpoved izpitnih rokov

  Na Upravi RS za pomorstvo smo sprejeli preventivne ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa COVID-19. V okviru preventivnih ukrepov smo sprejeli tudi odločitev, da do nadaljnjega ne bomo izvajali izpitov za upravljanje s čolni.

 • Obisk delegacije Uprave za pomorsko varnost in upravljanje z lukami Črne gore

  Direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo Jadran Klinec je v Kopru gostil delegacijo Uprave za pomorsko varnost in upravljanje z lukami Črne gore pod vodstvom direktorja Safeta Kočana.

 • Odprava posledic visoke plime

  Zaradi odpravljanja posledic visoke plime Uprava Republike Slovenije za pomorstvo ne more zagotavljat običajne odzivnosti pri dajanju informacij strankam preko objavljanih telefonskih številk v upravnih postopkih izdaje listin, prav tako je moteno poslovanje s strankami v navedenih zadevah.

 • Podpis pogodbe za vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

  V četrtek, 10. oktobra 2019 bo Uprava RS za pomorstvo z izvajalcem Elman Srl, Pomezia (Rim), Italija, podpisala pogodbo za vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju.

  Cilj predmetne operacije je vzpostaviti Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah in tako izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe na morju. V okviru vzpostavitve navedenega centra bo nameščena nova oprema, ki bo skupaj z organizacijo službe nadzora ladijskega prometa prispevala k znatnemu znižanju verjetnosti nastanka izrednega dogodka vse do 75%. Pojavnost tovrstnih dogodkov se bo z obstoječih 20 let podaljšala na obdobje 80 let.

 • Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta Pomorski strojni inšpektor v Upravi RS za pomorstvo

 • Uredba o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor

  14. avgusta 2019 je pričela veljati Uredba o vzpostavitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor, ki se bo pričela uporabljati 15. avgusta 2025.

 • Označitev območij kopalnih voda

  Problematika plovil, zasidranih preblizu obale je v poletni sezoni vsakoletna preizkušnja za Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki je zaradi varnosti plovbe in varstva kopalcev označila območja, kjer sta prepovedana plovba in sidranje.

  Plavajoči plovki (rumene barve in na skrajnih točkah področja rdeče barve) imajo opozorilne table. Plovki niso namenjeni za privezovanje plovil, ampak označitvi območja, do koder se lahko kopalci oddaljijo od obale in s tem označitvi zunanjega pasu, do katerega se lahko čolni zasidrajo.

 • Obvestila za pomorščake - julij 2019

  Izšla so Obvestila za pomorščake za mesec julij. Slovenska Obvestla za pomorščake so namenjena vzdrževanju slovenskih pomorskih kart in publikacij v izdaji Ministrstva za promet Republike Slovenije.

 • Finančno - računovodska revizija popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču

  Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo naročilo male vrednosti za izvedbo Finančno - računovodske revizije popisa pristaniške infrastrukture v koprskem pristanišču

Iskalnik