Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Udeleženke ABC podjetništva lahko dobijo 3.000 EUR spodbude Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Namen natečaja je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

 • Ministri EU o uporabi vesoljskih podatkov za trajnostno rast sektorja

  Ministri EU pristojni za vesolje so danes razpravljali o pomenu vesoljske tehnologije, tudi v luči soočanja s posledicami pandemije COVID-19. Pri tem so izpostavili pomen vesoljske tehnologije za doseganje dolgoročnih ciljev trajnostne rasti in okrevanje evropskega gospodarstva.

 • Spremenjeni ukrepi na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije

  Vlada RS je 25. 5. 2020 izdala nov Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, ki je začel veljati dne 26. 5. 2020 ( Odlok).

 • Obvestilo upravičencem MGRT, ki izvajajo operacije sofinancirane s strani evropskih strukturnih skladov

  Izredne razmere zaradi vpliva epidemije COVID-19 močno vplivajo na izvajanje operacij, ki jih izvajajo upravičenci. Posledice izrednih razmer se kažejo že sedaj, mnogo več pa jih pričakujemo v nadaljevanju tega leta. Vezano na izvajanje oz. potencialne možnosti prilagoditve operacij se postavljajo številna vprašanja, na katera skrbniki pogodb na ministrstvu sproti odgovarjamo. Pri tem na ministrstvu sledimo usmeritvam Evropske komisije ter navodilom in usmeritvam Organa upravljanja, SVRK.

 • Ministri EU o smernicah Evropske komisije za turizem in prihodnjem okrevanju turističnega sektorja

  Ministri EU pristojni za turizem, med njimi tudi slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, so danes razpravljali o svežnju smernic in priporočil Evropske komisije za postopno odpravljanje posebnih omejitvenih ukrepov z namenom ponovnega zagona turističnega sektorja ter o prihodnjem okrevanju turističnega gospodarstva.

 • Prenehanje izvajanja predhodnega nadzora uvoza nekaterih izdelkov iz jekla in aluminija v EU

  Obveščamo vas, da je s 15. majem 2020 prenehal veljati predhodni nadzor uvoza nekaterih izdelkov iz jekla in aluminija v EU , ki je bil za nekatere izdelke iz jekla v veljavi od leta 2016 na podlagi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/670 ter za nekatere izdelke iz aluminija od leta 2018 na podlagi Izvedbene uredbe Komisije(EU) 2018/640.

 • Ministri EU o okrevanju evropskega gospodarstva, tudi v luči zelene ekonomije in digitalizacije

  Ministri EU za notranji trg in industrijo, med njimi tudi slovenski minister za gospodarski razvoj in tehnologijo so danes preko avdiovideo konference razpravljali o prihodnjem okrevanju evropskega gospodarstva po krizi pandemije Covid-19. Ministri so se zavzeli za čimprejšnjo pripravo načrta za okrevanje ter za koordinacijo pri pripravi ukrepov. Pri tem so poudarili relevantnost marca sprejetih predlogov Evropske komisije za boljše uveljavljanje pravil enotnega trga, za novi strategiji za industrijo ter mala in srednja podjetja ter prehod v zeleno in digitalno gospodarstvo. Izpostavili so nujnost nadaljnje poglobitve in odstranjevanja ovir na enotnem trgu, večje strateške avtonomije EU in posledično krepitve konkurenčnosti EU v globalnem merilu.

 • Higienska priporočila za izvajanje turističnih in gostinskih storitev v času epidemije

  Na osnovi korona standardov, ki jih je pripravila Delovna skupina MGRT je na osnovi korona standardov s pristojnimi zbornicami in združenji z NIJZ uskladila higienska priporočila za izvajanje turističnih in gostinskih storitev v času epidemije.

 • Z 18. majem prične veljati Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

  Epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji z 18.5.2020 preneha veljati.

 • Najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev (preneha veljati 18.5.2020)

  Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Za njegovo lažje razumevanje smo pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.
  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev preneha veljati z 18. majem. Z istim dnem stopi v veljavo Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

 • Slovenski podjetniški sklad objavil razpis P1 plus 2020

  Slovenski podjetniški sklad objavlja razpis P1 plus 2020 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, zaradi blažitev posledic koronavirusa pa je razpis še dodatno prilagojen.

 • Iskanje rešitev za avtoprevozniški sektor

  Na pobudo predstavnikov avtoprevozniškega sektorja se je danes odvil sestanek, ki sta se ga udeležila tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Sestanek je bil namenjen osvetlitvi težkega položaja, v katerem so avtoprevozniki, in iskanju morebitnih rešitev zanj.

 • Program finančnih spodbud

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki je podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije. Na ministrstvu smo storili vse potrebno, da Republika Slovenija lahko priglasi sheme COVID - 19 državnih pomoči na Evropsko komisijo. S programom naslavljamo likvidnost oz. tekoče poslovanje gospodarstva, nadalje transformacijo v nove poslovne modele in investicije.

 • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

  Vlada Republike Slovenije je 7. maja 2020 za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 sprejela Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/568 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (Uradni list RS, št. 64/2020), ki opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje med organi, vsebino in obliko vlog, izdajo dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške.

 • Vabljeni k sodelovanju na virtualnem heckatonu NASA, ESA, JAXA »Space Apps COVID-19 Challenge« od 30. do 31. maja 2020

  NASA, ESA in JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) vabijo programerje, podjetnike, znanstvenike, oblikovalce, pripovedovalce, ustvarjalce, gradbenike, umetnike in tehnologe k sodelovanju na virtualnem heckatonu, namenjenemu razvoju rešitev za izzive, povezane s pandemijo COVID-19, z uporabo odprtih podatkov za opazovanje Zemlje, ki se bo odvijal 30. in 31. maja 2020.

 • Turizem lahko računa na dodatno pomoč države

  Na prvi seji je novoustanovljeni strokovni svet za turizem, ki ga vodi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, sprejel predlog dodatnih ukrepov za pomoč turizmu po obdobju epidemije. V prihodnjih dneh bo svet skupaj s predstavniki nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravil predlog zaščitnih standardov, ki bodo določali izvajanje gostinskih in turističnih storitev.

 • Zahvala za različne pobude v času sprejemanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo izraža iskreno zahvalo vsem državljanom in državljankam, podjetnikom, zbornicam in drugim predstavnikom gospodarstva, županom, društvom, nevladnim organizacijam, združenjem, zavodom, zadrugam in prav vsem, ki s svojimi predlogi in pobudami sodelujete in pomagate pri skupnih naporih ukrepanja proti posledicam epidemije COVID-19.

 • Vzpostavljen spletni katalog investicijskih priložnosti v Sloveniji

  SPIRIT Slovenija je vzpostavil spletni katalog za celovit pregled investicijskih priložnosti v Sloveniji. Spletni katalog, ki je dostopen preko spletnega portala SPIRIT Invest Slovenia (www.investslovenia.org), omogoča iskanje, pregled in PDF izvoz podatkov aktualnih investicijskih priložnosti. Storitev je brezplačna, v angleškem in slovenskem jeziku ter javno dostopna tako nosilcem investicijskih projektov kot potencialnim investitorjem, ki iščejo projekte, v katere bi investirali.

 • Obvestilo Sklada o najavi objave Javnega razpisa za obratna sredstva v primarni kmetijski pridelavi - A1

  Obveščamo vas, da je Slovenski regionalno razvojni sklad na svoji spletni strani objavil naslednjo novico:

 • Odlog plačila obveznosti pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu

  Skladno z 81. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), Sklad omogoča odlog plačila obveznosti za upravičence, ki imajo s Slovenskim regionalno razvojnim skladom (v nadaljevanju: Sklad) sklenjeno posojilno pogodbo.

Iskalnik