Skoči do osrednje vsebine

Koalicija trgovinskih ministrov za podnebje

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ob robu letnega srečanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu je bila 19. januarja 2023 javnosti predstavljena Koalicija trgovinskih ministrov za podnebje, ki se je oblikovala na pobudo EU in jo je podprla tudi Slovenija.

Koalicijo trgovinskih ministrov za podnebje so vzpostavile Evropska unija in njene države članice ter 26 partnerskih držav. Gre za prvi svetovni forum na ministrski ravni, ki naslavlja trgovino v povezavi s podnebjem in trajnostnim razvojem. Koalicija bo na svetovni ravni aktivno spodbujala trgovinske politike in ukrepe, ki lahko pripomorejo k reševanju podnebnih sprememb prek lokalnih in globalnih pobud.

Cilj koalicije je opredeliti načine, kako lahko trgovinska politika pozitivno prispeva k reševanju podnebne krize. Koalicija bo omogočala političen dialog na visoki ravni za spodbujanje mednarodnega sodelovanja na področju trgovine, podnebja in trajnostnega razvoja. Spodbujala bo trgovino in naložbe v blago, storitve in tehnologije, ki pomagajo blažiti podnebne spremembe in se jim prilagajati. Oblikovala bo politične smernice za prispevek trgovine pri reševanju posledic podnebne krize, na primer s proizvodnjo, razširjanjem, dostopnostjo in uporabo podnebju prijaznih tehnologij. Pri tem bo koalicija upoštevala Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja, Pariški sporazum in cilje trajnostnega razvoja ter hkratna prizadevanja na tem področju v okviru Svetovne trgovinske organizacije (angleško World Trade Organization - WTO).

Evropska unija in njene članice smo v WTO med vodilnimi pri spodbujanju razprave o okoljskih vprašanjih v okviru mednarodne trgovine. Nedavno oblikovana koalicija je nadaljevanje splošnega zavzemanja EU za zeleno agendo in dodatno podpira cilje EU v WTO. Nosilci koalicije so EU in njene članice, Ekvador, Kenija in Nova Zelandija, odprta pa je za vse zainteresirane države. Vanjo se je že vključilo prek 50 ministrov iz držav vsega sveta, med njimi tudi minister Matjaž Han (v angleščini).

Naslednje srečanje koalicije bo potekalo ob robu naslednje ministrske konference WTO, ki je načrtovana v začetku leta 2024.

Spletna stran Koalicije trgovinskih ministrov za podnebje (v angleškem jeziku)

Sporočilo Evropske komisije o oblikovanju Koalicije trgovinskih ministrov za podnebje (v angleškem jeziku)