Skoči do osrednje vsebine

Sprejem treh ministrskih izjav o trgovini in okolju v okviru Svetovne trgovinske organizacije

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Slovenija je kot članica Evropske unije 15. decembra 2021 sodelovala pri sprejemanju treh ministrskih deklaracij o trgovini in okoljski trajnosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Deklaracije pozivajo h krepitvi dela na področju trgovine in okoljske trajnosti, onesnaževanja s plastiko in reforme subvencij za fosilna goriva.
Skupinska fotografija sodelujočih ministrov na virtualnem srečanju.

Skupinska fotografija sodelujočih ministrov na virtualnem srečanju. | Avtor: Svetovna trgovinska organizacija.

Ministri so izjave glede treh plurilateralnih pobud podprli na virtualnem srečanju. Dogodka so se udeležili uradni predstavniki držav članic WTO, voditelji mednarodnih organizacij in predstavniki civilne družbe, ki so javno spregovorili o treh pomembnih pobudah. Države članice EU je na dogodku zastopal izvršni podpredsednik Evropske komisije in komisar za trgovino Valdis Dombrovskis.

V izjavah ministri podpirajo prizadevanja članic WTO za spodbujanje dialoga v WTO o vprašanjih, kjer se prepletajo trgovinska, okoljska in podnebna politika ter pozivajo k sprožitvi ciljnih razprav o tem, kako lahko trgovinski ukrepi in politike najbolje prispevajo k podnebnim in okoljskim ciljem.

Slovenija je kot članica Evropske unije (EU) so-sponzorica vseh treh pobud, ki so vključujoče narave in z raznolikim članstvom – vanje se vključuje skoraj polovica članic WTO, ki predstavljajo vse svetovne regije in različne stopnje gospodarskega razvoja. Pričakuje se, da se bo število članic treh pobud v prihodnje še povečalo.

Strukturirana razprava o okoljski trajnosti trenutno vključuje 71 držav članic. V izjavi se ministri strinjajo, da se bodo spopadli s podnebnimi spremembami, hkrati pa spodbujali trajnostne dobavne verige in krožno gospodarstvo ter raziskali načine, kako lahko trgovina z okoljskim blagom in storitvami podpira te cilje. Ministri se strinjajo, da bodo začeli pripravljalno delo glede tehničnih in regulativnih podrobnosti trgovinskih ukrepov za podporo okoljske in podnebne trajnosti. Strinjajo se, da je treba najti načine za oceno vpliva izdelkov na okolje v vseh fazah dobavnih verig.

V okviru neformalnega dialoga za plastično onesnaževanje, ki trenutno vključuje 67 držav članic, se članice zavezujejo k boljšemu razumevanju svetovne trgovine s plastiko in si prizadevajo za opredelitev trgovinskih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko.  

Pobuda za reformo subvencij fosilnih goriv želi v WTO spodbuditi razpravo o možnostih za obravnavanje subvencij za fosilna goriva, ki spodbujajo potratno porabo. V ministrski izjavi se ministri zavezujejo k nadaljnjemu delu o spodbujanju transparentnosti subvencioniranja, s čimer želijo utirati pot prihodnjim disciplinam o subvencijah. Pobuda trenutno vključuje 44 držav članic.

Okoljske plurilateralne pobude spadajo med mlajše pobude v WTO.  Njihovo oblikovanje kaže na povečano zavezanost članic WTO k reševanju okoljskih in podnebnih izzivov s pomočjo pravil trgovinske politike.