Skoči do osrednje vsebine

Na ministrstvu za gospodarstvo in turizem po novem tudi šport

S potrditvijo reorganizirane vlade se z današnjim dnem spreminja tudi ime gospodarskega ministrstva, ki pod svoje okrilje dobiva tudi šport. Novo 'Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport' bo še naprej vodil minister Matjaž Han.

V nadaljevanju mandata se je zavzel za ohranitev dialoga med državo, gospodarstvom, zaposlenimi, civilno družbo in lokalno skupnostjo ter za povečanje sinergij znotraj treh stebrov ministrstva: gospodarstvom, turizmom in športom.

Minister Han je na predstavitvi v Državnem zboru RS pretekli teden poudaril pomen vključitve športa v gospodarsko ministrstvo: »Odločitev, da šport prvič v zgodovini naše države povežemo z gospodarstvom in turizmom, je prelomna in jo razumem kot izziv in odlično priložnost za nadaljnji razvoj in utrditev Slovenije med najuspešnejše države.«

Ob tem je poudaril multiplikativne učinke: »Povezano gospodarstvo, turizem in šport prinašajo številne sinergijske učinke. Verjamem, da lahko z jasnimi cilji, z učinkovitim akcijskim pristopom in z dobrim sodelovanjem dosežemo velike preboje. Vse svoje načrte lahko strnem v eno sporočilo: naredil bom vse za nove zmage slovenskega gospodarstva, turizma in športa.«

Minister Han je ob tem izpostavil tri točke pristopa pri vodenju ministrstva, ki temelji na i) sodelovanju z vsemi, ii) prenovi zakonodaje s ciljem izboljšanja pravnega okvirja za učinkovito delovanje in razvojni preboj gospodarstva, turizma in športa ter iii) na učinkovitejšem upravljanju vseh razpoložljivih razvojnih virov.

Na področju gospodarstva je Matjaž Han napovedal, da bo prva naloga zagotoviti vzdržne pogoje za poslovanje podjetij v krizi, pri čemer je poudaril, da »gospodarstva ne bomo pustili samega«. Druga naloga pa v sodelovanju z gospodarskimi organizacijami podjetjem zagotoviti učinkovito in ciljno podporo pri nadaljnjem razvoju. Han je izpostavil: »Z zakonodajo bomo zagotovili dobro in vključujoče poslovno okolje, z razvojnimi viri pa bomo gospodarstvu omogočili premik v visoko dodano vrednost.« Pri tem je omenil nujnost večje ambicioznosti našega gospodarstva, in sicer doseganje cilja 100.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega do leta 2030.

Med cilji je Han izpostavil uvrstitev Slovenije v krog držav močnih inovatork, spodbujanje boljšega plačila visoko usposobljenih strokovnjakov, izboljšanje okolja za rast slovenskih razvojnih podjetij, krepitev lesne industrije, krepitev internacionalizacije in gospodarske diplomacije, ukrepe za večjo privlačnost Slovenije za globalne talente in izboljšanje letalske povezljivosti. Skupaj z ekipo se bo posvetil tudi izboljšanju učinkovitosti postopkov, krepitvi zelene transformacije gospodarstva in krepitvi partnerstva med podjetniki, delavci in okoljem.

Tudi na področju turizma bo njegova ključna naloga dvig kakovosti storitev in posledično dodane vrednosti. »Slednjo nam omogoča dejstvo, da smo država z izjemnimi naravnimi in kulturnimi danostmi. Smo pionirji na področju trajnostnega razvoja, večkrat označeni za eno najbolj trajnostnih destinacij na svetu, hkrati pa velesila vina in kulinarike, z izjemnim potencialom doživetij na prostem. Poudarek bo tudi na Kobilarni Lipica, ki jo želim skupaj z ekipo razviti v enega od nosilnih nacionalnih turističnih biserov,« je povedal Matjaž Han. Ob letošnjem intenzivnem investicijskem ciklu v javno in zasebno turistično infrastrukturo ter gorska središča v višini več kot 150 milijonov evrov, bo ministrstvo tudi spremenilo del turistične zakonodaje, ki bo omogočala učinkovitejši razvoj turizma in gostinstva.

Na področju športa si bo Han prizadeval za krepitev pomena športa, spodbujanje športnega turizma in športnih dogodkov v Sloveniji, krepitev športne infrastrukture in površin za šport v naravi, oblikovanje sistemskega stebra za načrtovanje in sofinanciranje organizacije velikih športnih prireditev in jasno utrjevanje sodelovanja športa, gospodarstva in turizma. Ministrstvo bo tako pristopilo k pripravi novega nacionalnega programa za šport do leta 2033, v štirih letih pa želi podvojiti javna sredstva za razvoj športa. »Čas je, da slovenskemu športu začnemo vračati to, kar šport že ves čas daje Sloveniji,« je dejal minister Han.

Minister Han je med dosežki dosedanjega vodenja Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v zadnjih sedmih mesecih med drugim izpostavil intenziven dvosmeren dialog z gospodarstvom, odpravo kroničnih zamud pri implementaciji evropske zakonodaje in zagotovitev pomoči gospodarstvu v energetski krizi. Prav tako je ministrstvo v drugi polovici leta nadaljevalo z objavo javnih razpisov za razvojna sredstva. Tako je ministrstvo gospodarstvu lani dalo na voljo skoraj 700 milijonov evrov sredstev, ki so bili namenjeni za investicije v večjo produktivnost podjetij, posodobitev tehnologij in proizvodnje, raziskave in razvoj, digitalizacijo in zeleni prehod, turizem in regionalni razvoj.

Ministrstvo je ustanovilo tudi Zamejsko gospodarsko koordinacijo z namenom krepitve meddržavnega gospodarskega sodelovanja ter podprlo več projektov, ki so bili v pristojnosti tudi drugih resorjev, kot na primer Svetovno prvenstvo v odbojki, Evropsko rokometno prvenstvo in organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine v Mariboru ter tudi Netflixovo filmsko produkcijo v Sloveniji. Ob tem je minister Han dejal: »Kot dolgoletnega poslanca me je vedno motilo, ko so se resorji izgovarjali drug na drugega in se izogibali odgovornosti. Želim biti drugačen minister, minister, ki rešuje probleme.«

Reorganizacija ministrstva

Na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bosta prenešena Direktorat za šport in Inšpektorat za šport z Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. Na Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj bo prenešen celoten Direktorat za regionalni razvoj, razen vsebin socialne ekonomije, ki so umeščene v vsebine dela novega Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Na novo ustanovljeno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije bo prenesen del področja tehnologij, ki je spadalo na bivše Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Reorganizacija ministrstva bo zaključena najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi.