Skoči do osrednje vsebine

Izplačilo prvega dela pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen energentov v 2022

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata, da bo danes izplačan prvi del pomoči prijaviteljem, ki so oddali vloge za pomoč v okviru Zakona za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Kar 1130 upravičencem bo danes izplačanih skupno 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra 2022.

električni daljnovodi

Vlada pomaga podjetjem pri obvladovanju naraščajočih cenah električne energije in zemeljskega plina | Avtor: Lydia

Drugi del pomoči za upravičene stroške v obdobju od oktobra do decembra 2022 bo izplačan do 15. marca 2023.

SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pri tem upravičence opozarjata, da so za obdobje oktober–december 2022 v vlogi navajali oceno porabe in količine za energente, zato so za to obdobje na podlagi zakona dolžni agenciji do 31. januarja 2023 posredovati dokazila o dejanski porabi in plačilu stroškov. SPIRIT Slovenija bo v ta namen na svoji spletni strani predvidoma 16. januarja 2023 ponovno odprla aplikacijo za oddajo vloge za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina.

Prav tako pozivajo upravičence, ki so uveljavljali pomoč in naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, o tem najkasneje do 15. januarja 2023 pisno obvestiti agencijo ter vrniti prejeto pomoč.

Dodatno opozarjamo upravičence, da so v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, ki so bili izplačani v letu 2022 oziroma za leto 2022, po tem zakonu dolžni najkasneje do 15. januarja 2023 obvestiti agencijo ter na podlagi izdane odločbe vrniti prejeto pomoč.

Odobrena pomoč

Javna agencija SPIRIT Slovenija je preko spletne aplikacije za dodelitev nepovratnih sredstev za strošek nakupa električne energije in zemeljskega plina prejela 1130 vlog v skupni višini 74.297.225,62 evra zaprošene pomoči, od tega je:

  • 1060 vlog za enostavno pomoč (skupna višina zaprošenih sredstev 54.940.908,13 evra),
  • 65 vlog za posebno pomoč (skupna višina zaprošenih sredstev 12.118.564,22 evra)
  • in pet vlog za pomoč za energetsko intenzivna podjetja (skupna višina zaprošenih sredstev 7.237.753,27 evra) - od tega štiri vloge energetsko intenzivnih podjetij iz posebnih sektorjev (7.217.411,24 evra).

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)