Skoči do osrednje vsebine

52. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o industrijski lastnini in odločila, da bo Albaniji poslala materialno pomoč za blaženje posledic potresa.

Sejna soba vlade. Za okroglo mizo sedijo predsednik vlade Marjan Šarec in člani vlade.

Seja vlade. | Avtor Nebojša Tejić, STA

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. Države članice morajo prenesti določbe v svojo zakonodajo do 14. januarja 2019.

Direktiva je bila sprejeta z namenom uskladitve nacionalnih zakonodaj in postopkovnih pravil na področju znamk s tistimi, ki veljajo za registracijo blagovnih znamk v EU. S tem bo zagotovljeno, da bodo sistemi registracije blagovnih znamk po vsej EU dostopnejši in učinkovitejši za podjetja. Direktiva določa širšo opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo znamko. Natančneje določa razloge za zavrnitev znamke, kot obvezno vrsto znamke ureja kolektivno znamko ter omogoča uvedbo garancijske in certifikacijske znamke. Razširjen je nabor absolutnih razlogov, zaradi katerih Urad RS za intelektualno lastnino (urad) ne sme registrirati prijavljene znamke in jih po uradni dolžnosti preveri pri vsaki prijavi znamke. Razlogi za zavrnitev ali ničnost znamke so po novem taksativno našteti. Velik poudarek je na uporabi znamke. Če imetnik znamke ne uporablja, ima to zanj posledice, kot je razveljavitev znamke zaradi neuporabe. Direktiva določa obvezno ureditev razveljavitve in ničnosti znamke kot upravna postopka.

Vlada je sprejela tudi odločitev, da se Republiki Albaniji na podlagi bilateralnega zaprosila pošlje materialno pomoč (šotori, postelje, odeje, spalne vreče in agregati, rjuhe za enkratno uporabo, prevleke za blazine za enkratno uporabo) za začno namestitev in blaženje posledic potresa, ki je državo prizadel 26. novembra. Ocenjena vrednost pomoči, skupaj s prevozom, znaša 126.000 evrov.

Iskalnik