Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcija pri poostrenem nadzoru lesenega pakirnega materiala iz Ukrajine odkrila precej neskladij

Inšpekcija Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v začetku leta izvedla poostren uradni nadzor pošiljk lesenega pakirnega materiala (LPM) ob uvozu. Predmet nadzora so bile pošiljke, ki so carinsko deklarirane s tarifno številko 4415, s poreklom iz Ukrajine ne glede na namembno državo.

V trimesečnem obdobju poostrenega uradnega nadzora je bilo pregledanih 26 pošiljk LPM iz Ukrajine, od tega je bilo neskladnih deset pošiljk. Pri vseh neskladnih pošiljkah so inšpektorji ugotovili neskladja glede označevanja, in sicer so bile ugotovljene nečitljive, slabo vidne ali pomanjkljive oznake oziroma je bil LPM brez oznak po ISPM 15 (mednarodni standard glede pravil za lesen pakirni material v mednarodni trgovini). Pri nekaterih pošiljkah je nadzor pokazal visoko vsebnost vlage, prisotnost črvine in znamenja gliv modrivk, pri nekaterih pošiljkah pa so bili najdeni tudi živi škodljivi organizmi, kar dokazuje, da toplotno ali kemično tretiranje ni bilo izvedeno. Pri nekaterih pošiljkah LPM je bila ugotovljena slaba kakovost ali celo sum na ponarejene palete.

Za neskladne pošiljke LPM je bila odrejena prepoved vstopa v EU bodisi za celo pošiljko ali neskladen del pošiljke. Zaradi visokega deleža ugotovljenih neskladij je UVHVVR glede pošiljk LPM, ki se carinsko deklarirajo pod oznako kombinirane nomenklature (CN koda) 4415, o tem posebej obvestila tudi Evropsko komisijo ter podala predloge za sistemsko ureditev področja.

Zaradi tveganja za nakup ponarejenega LPM, označenega po ISPM 15, UVHVVR kupcem svetuje, da lesen pakirni material kupujejo pri preverjenih dobaviteljih in preverijo značilne prepoznavne znake, ki zagotavljajo izpolnjevanje mednarodnih standardov ali kakovostnih parametrov.

Ponarejene palete poleg fitosanitarnega tveganja pomenijo tudi določeno varnostno tveganje glede kakovosti, saj ne zagotavljajo ustrezne nosilnosti in varnega manipuliranja z blagom na samih paletah.

  • Lesen pakirni material

    Lesen pakirni material je les ali lesni proizvod, ki je narejen iz neobdelanega lesa in se uporablja v prometu za zaščito, pritrjevanje, podpiranje ali prevažanje blaga ter zajema zlasti palete, podporni les, gajbe, pakirne bloke, kolute, zaboje, tovorne deske in paletne okvirje oziroma les za izdelavo le-teh.