Skoči do osrednje vsebine

Previdno pri nakupu lesenega pakirnega materiala

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča podjetja, ki pri svojem poslovanju uporabljajo lesen pakirni material (LPM), na pojav večjega števila ponarejenih palet, ki so označene po Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM 15) in z drugimi licenčnimi oznakami, čeprav pogojev za to ne izpolnjujejo.

UVHVVR je v okviru uradnega nadzora ugotovila pojav goljufivih praks glede izdelave in označevanja LPM. Na trgu se pojavljajo dobavitelji LPM, ki izvajajo popravljanje ali obnavljanje LPM brez dovoljenja UVHVVR ter označujejo LPM s ponarejenim žigom ISPM 15. Prav tako se na trgu pojavljajo izdelovalci novih palet, ki jih označujejo s ponarejeno tujo ali slovensko oznako ISPM 15.

Pojavljajo se tudi dobavitelji, ki ponujajo popravljene ali na novo izdelane EPAL ali UIC–EUR palete brez dovoljenja za uporabo teh licenčnih komercialnih oznak, zato so le-te sumljive tudi glede uporabljene oznake ISPM 15.

UVHVVR je v okviru nadzora ugotovila pojav neskladnih palet po ISPM 15, ki se uvažajo iz tretjih držav, predvsem iz Ukrajine. Pri nadzoru ponarejenih palet so bili v okviru uradnega nadzora najdeni tudi živi škodljivi organizmi, kar dokazuje, da toplotno ali kemično tretiranje v skladu z ISPM 15 ni bilo izvedeno. Take palete predstavljajo tveganje za vnos in širjenje karantenskih škodljivih organizmov v Evropski uniji.

Nakup ponarejenih palet pa poleg fitosanitarnega tveganja predstavlja določena tveganja tudi za sama podjetja. Ponarejene palete se tržijo po nižjih cenah, vendar pa nakup ponarejenih EPAL oziroma UIC–EUR palet predstavlja varnostno tveganje glede kvalitete, saj take palete ne zagotavljajo ustrezne nosilnosti in varnega manipuliranja z blagom na samih paletah. Izdelavo in popravilo visoko kakovostnih EPAL oziroma UIC–EUR palet lahko izvajajo zgolj licencirani proizvajalci in popravljalci, ki s pridobljeno licenco zagotavljajo kakovost in varnost pri prometu z njimi.

Iz javnih obvestil združenja EPAL in UIC-EUR je razbrati, da že samo posedovanje ponarejenih palet pomeni kršenje pravic blagovne znamke, s čimer kupec tvega civilne tožbe nosilca patentnih pravic.

Ponarejene EPAL in UIC-EUR palete pa so sumljive tudi glede izpolnjevanja zahtev po ISPM 15, saj licencirana podjetja v okviru preverjanja kakovostnih parametrov potrjujejo tudi izpolnjevanje zahtev po ISPM 15, vključno s toplotno ali kemično obdelavo. ISPM 15 namreč določa ustrezne načine obdelave popravljanja ali obnavljanja in uradnega označevanja LPM za zagotavljanje odsotnosti škodljivih organizmov rastlin, za kar je potrebno pridobiti registracijo oziroma posebno dovoljenje pristojnih organov. Ponarejene palete zato pomenijo tveganje za vnos in širjenje škodljivih organizmov rastlin, ki lahko povzročajo veliko okoljsko in ekonomsko škodo, še zlasti v gozdarstvu.

Zaradi vsega zgoraj navedenega kupcem palet svetujemo, da pri nakupu palet, označenih po ISPM 15, pri UVHVVR preverijo, ali ima podjetje pridobljeno registracijo in dovoljenje za obdelavo, popravljanje ali obnavljanje oziroma označevanje po ISPM 15. Previdnost velja tako pri nakupu rabljenih kot tudi pri nakupu novih palet, saj se v Sloveniji pojavljajo podjetja, ki popravljajo ali obnavljajo palete, že označene z ISPM 15 oziroma izdelujejo nov LPM ter ga označujejo po ISPM 15 brez dovoljenja UVHVVR.

Še posebej priporočamo previdnost pri nakupu LPM za namen izvoza blaga v tretje države, saj so zaradi neskladnega LPM po ISPM 15 lahko s strani države uvoznice zavrnjene celotne pošiljke blaga.

Primeri oznak, neskladnih z ISPM 15