Skoči do osrednje vsebine

V poplavah prizadetim prebivalcem danes nakazanih še 2,4 milijona evrov

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je danes v četrtem paketu predplačil še 729 lastnikom stanovanj in hiš nakazala 2,4 milijona evrov za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023. 6927 posameznikom je tako bilo nakazanih že 32 milijonov evrov.

Pri tem ne gre za povračilo nastale škode na premoženju v smislu odškodnine, kot se v javnosti včasih napačno razume, temveč za nakazila iz sredstev državnega proračuna pri vzpostavitvi bivalnih pogojev, pri čemer se upoštevajo pogoji in merila, določeni z veljavno zakonodajo. Prejemnikom nakazil zato svetujemo, da skrbno hranijo račune o porabi prejetih sredstev.

Seznam upravičencev na podlagi podatkov iz spletne aplikacije Ajda pripravi Ministrstvo za naravne vire in prostor, sredstva pa bo v naslednjih dneh nakazala Finančna uprava. Seznam prejemnikov predplačil bo zaradi transparentne porabe proračunskih sredstev javno objavljen.

V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) se predplačilo za posamezno stanovanje izplača lastniku, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, kadar znaša ocenjena škoda več kot 6000 evrov, ob upoštevanju podatkov o površini stanovanja iz katastra nepremičnin.

Če je lastnikov stanovanja več, se vsakemu izplača sorazmerni del glede na višino solastniškega deleža, v primeru skupne lastnine pa se delež določi glede na število skupnih lastnikov.

Predplačil se ne izvede za stanovanja v objektih, ki jim v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih grozi visoka nevarnost porušitve ali znatnega poškodovanja.

Pojasnilo o nakazovanju predplačil za obnovo poškodovanih stanovanj in porabi prejetih sredstev