Skoči do osrednje vsebine

Odobrenih devet vlog za podporo strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom za obdobje 2023 – 2026

Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026« je bil objavljen v mesecu oktobru. Upravičenci bodo za krepitev raziskovalnega, razvojnega in inovacijskega sodelovanja prejeli 7,4 milijona evrov.

Na Javni razpis za izbor operacij »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) za obdobje 2023 – 2026« je do roka za prijavo prispelo deset vlog za deset prednostnih področij Pametne specializacije S5.

Za sofinanciranje je bilo odobrenih devet vlog v skupni vrednosti 7.411.241,42 evra.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), in sicer z udeležbo ESRR v višini 4.397.904,77 evra ter slovensko udeležbo v višini 3.013.336,65 evra. Po sistemu pro-rata je za Vzhodno kohezijsko regijo namenjenih 3.185.351,56 evra in za Zahodno kohezijsko regijo je namenjenih 4.225.889,86 evra.

Namen javnega razpisa je skozi nadgradnjo strateško razvojno inovacijskih partnerstev (SRIP) krepiti raziskovalno, razvojno in inovacijsko (RRI) sodelovanje neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij, lokalnih skupnosti ter drugih deležnikov inoviranja v konceptu petorne vijačnice inoviranja), ki delujejo na posameznem področju uporabe Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5), z namenom sistematičnega mreženja med deležniki in krepitvi kompetenc na prednostnih področjih oziroma spodbudi mreženje na podlagi podjetniških iniciativ oz. potreb uporabe S5, ter povezovanja v mednarodne verige vrednosti (internacionalizacija). S povezovanjem relevantnih deležnikov iz obeh kohezijskih regij, se bo ob doseganju kritične mase za razvojni preboj prispevalo h krepitvi skladnejšega regionalnega razvoja.