Skoči do osrednje vsebine

Drugi paket predplačil za obnovo lastnikom stanovanjskih objektov, poškodovanih v poplavah

Vlada Republike Slovenije se je na dopisni seji seznanila s Seznamom upravičencev do drugega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih ob poplavah in plazovih iz avgusta 2023. Predplačilo bo izplačano 2815 upravičencem v skupni višini 18.123.727,33 evra.

Seznam upravičencev na podlagi podatkov iz spletne aplikacije Ajda pripravi Ministrstvo za naravne vire in prostor, sredstva pa bo v naslednjih dneh nakazala Finančna uprava. Seznam prejemnikov predplačil bo zaradi transparentne porabe proračunskih sredstev javno objavljen.

Predplačila bodo sicer izvedena v štirih tranšah, v skupnem znesku okoli 30 milijonov evrov. V prvi tranši, ki je bila izplačana 6. decembra 2023, je predplačila prejelo 1932 upravičencev, v skupni višini 4.571.557,60 evrov.

V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) se predplačilo za posamezno stanovanje izplača lastniku, in sicer v višini 20 odstotkov ocenjene škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, kadar znaša ocenjena škoda več kot 6000 evrov, ob upoštevanju podatkov o površini stanovanja iz katastra nepremičnin. Predplačil se ne izvede za stanovanja v objektih, ki jim v skladu s strokovnim mnenjem vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih grozi visoka nevarnost porušitve ali znatnega poškodovanja objekta.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor