Skoči do osrednje vsebine

Z vodilnimi podjetja Slovenska industrija jekla o nevarnostih trgovine z ljudmi

V okviru Akcijskega načrta za boj proti trgovini z ljudmi, na podlagi katerega krepimo sodelovanje tudi z zasebnim sektorjem, smo se odzvali vabilu Skupine SIJ (Slovenska industrija jekla) in za poslovodstvo izvedli strokovno usposabljanje o nevarnosti trgovine z ljudmi.

Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2023-2024 (docx, 98 KB) opredeljuje vrsto preventivnih aktivnosti. Med njimi je tudi okrepitev sodelovanja oziroma vzpostavitev povezave z zasebnim sektorjem, s katerim je neposredno ali posredno povezana večina primerov prisilnega dela oziroma delovnega izkoriščanja.

Tako smo prek videokonference vodstvu podjetja predstavili problematiko trgovine z ljudmi in ukrepe za preprečevanje prisilnega dela na ravni Evropske unije. Poudarili smo aktualne zakonodajne predloge, kot sta Predlog direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta EU o prepovedi izdelkov, narejenih s prisilnim delom. Za lažje razumevanje smo predstavili tudi priročnik za delodajalce z naslovom Preprečite prisilno delo. (pdf, 1,54 MB)

Tovrstna oblika usposabljanja gospodarskih subjektov predstavlja tudi del uresničevanja zavez pri izvajanju Nacionalnega akcijskega načrta za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu (docx, 93 KB). Akcijski načrt je Vlada Republike Slovenije sprejela novembra 2018 in spodbuja razvoj skrbnega pregledovanja človekovih pravic v poslovanju.

Preprečevanju prisilnega dela in sodelovanju z zasebnim sektorjem je bil namenjen tudi projekt obeležitve letošnjega evropskega dneva boja proti trgovini z ljudmi, v okviru katerega je bil del aktivnosti namenjen ozaveščanju delodajalcev. V ta namen je bil pripravljen spletni katalog z različnimi profili najpogosteje izkoriščanih delavcev (pdf, 2,8 MB), ki je bil skupaj s priročnikom za delodajalce posredovan več kot 200 podjetjem v Sloveniji.

Klicaj in napis Preprečite prisilno delo

Preprečite prisilno delo | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve