Skoči do osrednje vsebine

V klicnem centru 114 za pomoč prebivalkam in prebivalcem po poplavah v prvem mesecu 1678 klicev

Vlada Republike Slovenije je pred dobrim mesecem dni ustanovila klicni center 114. Namenjen je vsem prebivalcem in prebivalkam, ki so utrpeli posledice naravne nesreče, in ponuja zanesljive in takojšnje informacije na enem mestu. V samo enem mesecu delovanja je klicni center 114 že odgovarjal na številna vprašanja, ki jih je postavilo 1678 klicateljev

V tem projektu sodelujejo zaposleni iz državne uprave, kar je nova praksa, ki se je izkazala za izjemno uspešno. Ti zaposleni odgovarjajo na vprašanja neposredno, in kadar je potrebno, pokličejo klicatelje nazaj, da zagotovijo natančne in celovite odgovore. Hkrati se njihovi kolegi na ministrstvih trudijo zagotoviti vse potrebne informacije, da lahko klicni center zagotovi ažurne in zanesljive informacije vsem klicateljem. V tem projektu sodelujejo zaposleni iz državne uprave, kar je nova praksa, ki se je izkazala za izjemno uspešno. Ti zaposleni odgovarjajo na vprašanja neposredno, in kadar je potrebno, pokličejo klicatelje nazaj, da zagotovijo natančne in celovite odgovore. Hkrati se njihovi kolegi na ministrstvih trudijo zagotoviti vse potrebne informacije, da lahko klicni center zagotovi ažurne in zanesljive informacije vsem klicateljem. Zaposleni v državni upravi so se prostovoljno pridružili temu projektu z željo, da pomagajo sodržavljanom v njihovem času stiske. Zaradi njihove strokovnosti in predanosti postaja klicni center 114 vedno pomembnejša točka v procesu obnove po poplavah. Kot je na regijskem obisku na Koroškem napovedal predsednik vlade dr. Robert Golob, so v teh dneh že pričeli s klici in obiski tistih, ki so bili v avgustovski ujmi najbolj prizadeti.

Statistika klicnega centra

Največ klicev je klicni center zabeležil drugi dan delovanja, in sicer kar 254, najmanj pa drugo soboto delovanja, zaradi česar do nadaljnjega klicni center ob sobotah ne deluje. Med klice niso šteti povratni klici, ki jih sodelavci klicnega centra vračajo klicateljem, ko pridobijo dodatne informacije. Povprečen čas pogovora je trajal med 4 in 6 minutami, najdaljši čas pogovora pa dobro uro, in sicer prvi dan delovanja. Čas pogovora se z vsakim dnem skrajšuje, kar kaže na to, da so sodelavci v klicnem centru že bolje opremljeni z vsemi informacijami in lahko hitreje podajajo odgovore. Povprečen čakalni čas se je iz 20 sekund zmanjšal na 0 sekund, najdaljši čakalni čas pa iz dobrih 7 minut (v prvih dneh delovanja) na 3 sekunde. V klicnem centru je doslej zaokrožilo 55 zaposlenih iz različnih ministrstev in služb državne uprave. 

Najpomembnejša področja, ki so zanimala klicatelje: 

  • upravičenost do izredne socialne pomoči in izplačilo izredne denarne pomoči
  • internetne in telefonske povezave ter plačilo električne energije
  • sanacija škode v naravi (plazov, brežin ter čiščenje vodotokov in mulja)
  • sanacija prebivališč, dodelitev neprofitnih stanovanj, subvencioniranje najemnine
  • popis škode (v začetku) in kako poteka postopek povračila škode.