Skoči do osrednje vsebine

Ustanovitev Stalne transnacionalne mreže za pomorsko varnost in zaključek projekta EUREKA

Uprava za pomorstvo z zadnjim dnem v mesecu septembru 2023 zaključuje projekt EUREKA. Glavni rezultat projekta je ustanovitev Stalne transnacionalne mreže za pomorsko varnost, ki bo nosilec aktivnosti trajnega prizadevanja za napredek na področju zagotavljanja pomorske varnosti v jadransko-jonski regiji.

V tednu, ko obeležujemo Svetovni dan pomorstva (četrtek, 28. 9.2023) Uprava za pomorstvo zaključuje 34 mesecev trajajoč projekt EUREKA. Projektne aktivnosti so bile z uvedbo sistematičnega sodelovanja in koordinacije državnih organov pristojnih za pomorstvo osredotočene na dvig ravni pomorske varnosti v jadransko-jonski regiji.

Junija 2023 je bila podpisana zaveza, Memorandum o sodelovanju, in s tem ustanovljena Stalna transnacionalna mreža za pomorsko varnost (angleško Maritime Safety Permanent Transnational Network - MSPTN), telo, ki bo nosilec aktivnosti trajnega prizadevanja za napredek na področju zagotavljanja pomorske varnosti v jadransko-jonski regiji. Države, podpisnice Memoranduma o sodelovanju, so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija in Slovenija. S sodelovanjem, usklajevanjem in dejavnostmi v okviru tematskih delovnih skupin bodo podpisnice nadaljevale začrtano delo. Zaveza, ki jo je podpisalo vseh sedem držav z geografsko lego ob Jadranskem morju, je zgodovinskega pomena za celotno območje jadransko-jonske regije, saj številne pretekle zaveze obstajajo pretežno le na bilateralni in trilateralni ravni.

V septembru 2023 je v Splitu Ministrstvo mora, prometa i infrastrukture (Republika Hrvaška) kot vodilni partner organiziral zaključno konferenco projekta. Projektni partnerji so na zaključnem dogodku predstavili najpomembnejše strateške projektne dosežke in na ta način informirali udeležence in prisotne visoke predstavnike Evropske agencije za pomorsko varnost (angleško European Maritime Safety Agency - EMSA), Mednarodne organizacije za pomorske navigacijske pripomočke (angleško International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities - IALA) in Mednarodne pomorske organizacije (angleško International Maritime Organization - IMO).

Najpomembnejši dosežki projekta:  

  • predlog sprememb in posodobitev sistema obveznega javljanja ladij v Jadranskem morju ADRIREP (angleško Ship Reporting System in the Adriatic Sea) ter vzporedno v okviru tehnične pomoči Evropske agencije za pomorsko varnost razvoj tehničnih rešitev za vzpostavitev interoperabilnosti med nacionalnimi sistemi in sistemom IRD (angleško Integrated Report Distribution) pri Evropski agenciji za pomorsko varnost, kar predstavlja veliko dodano vrednost v smislu poenotenja in poenostavitve javljanja ladij službam nadzora pomorskega prometa v morju Jadransko-jonske regije.
  • posodobitev nacionalnih sistemov spremljanja in obveščanja za ladijski promet (angleško Vessel Traffic Monitoring and Information System - VTMIS). Integrirana je bila nova komunikacijska oprema, postaje za izmenjavo podatkov preko VHF (angleško  VHF Data Exchange System - VDES), razviti in testirani so bili programski moduli in osnovni scenariji, ki omogočajo obsežnejše storitve upravljanja s pomorskim prometom (angleško  Sea Traffic Management - STM). Scenariji, ki jih STM omogoča so izmenjava podatkov o načrtovani poti ladje, med ladjami in med ladjo in obalno postajo, načrtovanje iskanja in reševanja, oddaja navigacijskih opozoril, podpora logističnim operacijam v pristanišču in integracija izmenjanih podatkov neposredno v navigacijsko opremo ladij (angleško Electronic Chart Display and Information System - ECDIS).
  • Strategija in akcijski načrt povečanja stopnje pomorske varnosti v Jadransko-jonski regiji 2023-2027 (angleško Strategy and Action plan for increasing the level of the maritime safety in the Adriatic-Ionian Region 2023-2027), katerih implementacija se bo odvijala pod okriljem delovnih skupin Stalne transnacionalne mreže za pomorsko varnost.

Projekt EUREKA med drugim izpostavlja in poudarja pomen nenehnega izobraževanja, usposabljanja in prilagajanja na novosti  tehnološkega razvoja v pomorskem prometu. S tem razlogom so bile v projektno partnerstvo vključene tudi izobraževalne institucije. Uprava za pomorstvoje na nacionalni ravni sodelovala tako s Fakulteto za pomorstvo in promet kot Gimnazijo, elektro in pomorsko šolo Piran. V torek,  19. septembra 2023, so imeli dijaki zadnjega letnika smeri plovbni tehnik, priložnost obiskati prostore Uprave za pomorstvo. Ogledali so si Center za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju, kjer zaposleni skrbijo za nemoten in varen pomorski promet v domačem morju in pristanišču. Dijaki so se preizkusili v vaji/delu na pomorski karti, s svinčnikom, navtičnim šestilom in trikotniki ter si ogledali prikaz digitalnih izračunov in monitoringa v računalniških programih. Komponenta pomembnosti nenehnega izobraževanja se je mladim želela približati tudi s kratko predstavitvijo usposabljanja, tečaja po modelu IALA V103, ki so ga pristaniški nadzorniki URSP opravili v okviru projekta EUREKA v španskem centru za izobraževanje pomorščakov (Center Jovellanos, družba za pomorsko varnost in reševanje). S tem so pridobili mednarodno priznan naziv, v angleščini »Vessel Traffic Service Operator, IALA V-103/1«. Izobraževalni dan za dijake se je nadaljeval v Koprskem tovornem pristanišču, kjer so predstavniki URSP, Sektorja za varovanje obalnega morja, skupaj z drugimi organizacijami ter ob budnem očesu predstavnikov Evropske agencije za pomorsko varnost izvedli vajo ukrepanja v primer razlitja/onesnaženja morja z nafto.

Uprava za pomorstvo si bo kot članica novoustanovljene Stalne transnacionalne mreže za pomorsko varnost tudi v nadaljnje prizadevala za kakovostno mednarodno sodelovanje in uresničitev skupno zastavljenih ciljev.

Vsem, ki ste bili na različne načine vpeti v izvajanje aktivnosti projekta EUREKA, se zahvaljujemo za sodelovanje.