Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan pomorstva

Tema letošnjega svetovnega dneva pomorstva, ki ga obeležujemo 28. septembra, je posvečena Mednarodni konvenciji o preprečevanju onesnaženja morja z ladij »MARPOL pri 50 – naša zaveza se nadaljuje« (angleško MARPOL at 50 – Our commitment goes on).

Tema odraža dolgo zgodovino skrbi Mednarodne pomorske organizacije (angleško The International Maritime Organization - IMO) v zaščiti okolja zaradi vplivov pomorske industrije. To skrb je IMO ustrezno vpeljal v pravni okvir in se tudi z letošnjo temo zavezal, da bo tudi v prihodnje v največji možni meri poskrbel za čist in zelen pomorski promet.

Konvencija MARPOL (angleško The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - MARPOL) je glavna mednarodna konvencija, iz katere izhajajo pravila in zahteve za ladje, s katerimi se preprečuje onesnaževanje morskega okolja z ladij. Trenutno konvencija zajema šest tehničnih prilog.

»MARPOL pri 50 - naša zaveza se nadaljuje« spodbuja razprave o naslednji fazi dela IMO za nadaljnjo zaščito planeta in oceanov. Zaveza je povezana tudi s programom Organizacije združenih narodov za trajnostni razvoj do leta 2030 in 17 cilji trajnostnega razvoja. Ti vključujejo cenovno dostopno in čisto energijo, industrijo, inovacije in infrastrukturo, podnebne ukrepe ter trajnostno rabo oceanov, morij in morskih virov ter pomen partnerstev in izvajanja za doseganje teh ciljev.

Generalni sekretar IMO Kitack Lim v svojem govoru izpostavi, da se je v 50 letih od uveljavitve konvencije MARPOL, ki je bila sprejeta 2. 11. 1973, v pomorskem prometu veliko spremenilo. Vendar pa zavezanost IMO k varovanju in ohranjanju morskega okolja ostaja neomajna.

Ministrstvo za infrastrukturo in Uprava za pomorstvo se pridružujeta sporočilu Generalnega sekretarja IMO ob Svetovnem dnevu pomorstva in ob tej priložnosti čestitata pomorščakom in pomorščakinjam širom sveta.