Skoči do osrednje vsebine

70. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predhodne programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023, zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023 in zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023.

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 12. in 13. julijem 2023.

Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 3.613.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim in drugim neposrednim proračunskim uporabnikom temelji na oceni škode, ki se nanaša na občinsko lastnino, oziroma je ocenjena kot škoda na vodotokih.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023.

Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 8.540.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim in drugim neposrednim proračunskim uporabnikom temelji na oceni škode, ki se nanaša na občinsko lastnino, oziroma je ocenjena kot škoda na vodotokih.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023

Vlada je sprejela Predhodni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav 4. avgusta 2023.

Pravice porabe za izvedbo predhodnega programa v višini 222.000.000 evrov se zagotavljajo v okviru državnega proračuna.

Predplačilo sredstev se dodeli lokalnim skupnostim na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Predlog višine dodelitve sredstev lokalnim skupnostim in drugim neposrednim proračunskim uporabnikom temelji na predhodni oceni škode, ki se nanaša na občinsko lastnino.

Predhodni program odprave posledic nesreče vsebuje predhodno oceno škode pri posameznem upravičencu, predlog višine dodelitve sredstev posameznemu upravičencu ter predlog nujnih ukrepov pri odpravi posledic nesreče. Predhodni program odprave posledic nesreče postane sestavni del programa odprave posledic nesreče.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor