Skoči do osrednje vsebine

Pregledovanje vinogradov in odstranjevanje okuženih trsov ob pojavu zlate trsne rumenice

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike, da je za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice nujno, da redno pregledujejo vinograde, brajde in ohišnice ter čim prej odstranijo trse z znaki okužbe. Okužene trse je najlažje prepoznati v poletnem času.

Pogled na rdečenje listov vinske trte.

Simptomi zlate trsne rumenice na rdeči sorti | Avtor: Gabrijel Seljak

1 / 3

Zlata trsna rumenica je ena najnevarnejših bolezni vinske trte, za katero so predpisani strogi ukrepi za njeno zatiranje in preprečevanje širjenja. Z okuženih na zdrave trse prenaša bolezen v vinogradih žuželka ameriški škržatek. Zlata trsna rumenica je navzoča na vseh vinorodnih območjih v Sloveniji. Okuženih trsov ni mogoče pozdraviti, zato je pomembno, da jih čim prej odstranimo in s tem preprečimo nadaljnje širjenje bolezni. Okužene trse je najlažje prepoznati v poletnem času.

Znaki okužbe z zlato trsno rumenico se začnejo pojavljati kmalu po cvetenju in se proti jeseni stopnjujejo. Pri belih sortah se pojavi rumenenje listja, pri rdečih sortah pa listi rdečijo. Znaki so tudi vihanje listov navznoter in sušenje grozdov. Pridelek na okuženih trsih je slabše kakovosti, okuženi trsi sčasoma ne rodijo več in lahko v nekaj letih propadejo. Simptomi se najprej pojavijo na posameznih rozgah ali delih trsa, sčasoma pa na celotnem trsu.

Odstranjevanje okuženih trsov je lažje, če se trs s simptomi v poletnem času samo odreže na primerni višini od tal. Odrezani del se hitro posuši, zato s posušenih poganjkov ameriški škržatek ne more več prenesti okužbe naprej. Paziti je treba tudi na sprotno in dosledno odstranjevanje vseh novih poganjkov, ki  odženejo iz preostanka trsa, saj so okuženi, četudi še ne kažejo simptomov. Preostanek trsa je treba odstraniti s koreninami vred, da iz ostankov korenin ne bi odganjali novi okuženi poganjki. To lahko storimo jeseni ali preko zime, vendar še preden trsi začnejo ponovno odganjati. Skrajni rok za odstranitev preostankov trsov je 30. april.

Za pomoč pri prepoznavanju okužb zlate trsne rumenice se lahko obrnete na izvajalce Javne službe zdravstvenega varstva rastlin po posameznih območjih delovanja.

Več informacij o zlati trsni rumenici je na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.