Skoči do osrednje vsebine

Usposabljanja s področja razvoja digitalnih kompetenc za otroke in mlade

Znani so izvajalci za sofinanciranje izvedbe programov usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev. Posamezno usposabljanje bo trajalo 22 ur, izvajala pa se bodo med septembrom in novembrom letos. Usposabljanja so namenjena starim med šestim in 29. letom. Država bo za izvedbo programov namenila 1.034.235 evrov.

Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo smo 26. maja 2023 objavili Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev (razpis), junija smo izvedli dva informativna dneva s podrobnejšo predstavitvijo razpisa potencialnim izvajalcem. Do 27. junija 2023  smo prejeli 23 formalno popolnih vlog. Danes objavljamo seznam izbranih ponudnikov oziroma izvajalcev, ki bodo izvedli programe usposabljanj za otroke in mlade po vseh slovenskih regijah.

Seznam končnih prejemnikov sredstev  

Namen razpisa je povečanje digitalne vključenosti otrok in mladih z vključenostjo v programe neformalnega usposabljanja za spodbujanje zanimanja za digitalne tehnologije, njihovo razumevanje ter odgovorno in varno uporabo ter pridobivanje digitalnih kompetenc do šeste ravni po okviru digitalnih kompetenc za državljane (DigComp 2.21).

Programi usposabljanj

Programi usposabljanj, ki se bodo izvajali od septembra do novembra, so razdeljeni v tri sklope: 

Sklop A: IKT vsebine za dekleta in ženske

Namen aktivnosti v okviru tega sklopa je ustvariti ustrezno podporno in vključujoče okolje, ki spodbuja raziskovanje ter stremi k ustvarjanju vključujoče in enakopravne družbe ter večje odločanje deklet in žensk za študijsko oziroma karierno pot na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT).

Sklop B: Napredne digitalne tehnologije 

Namen sklopa B je otrokom in mladim zagotoviti priložnosti za spoznavanje in učenje o naprednih digitalnih tehnologijah, kot so umetna inteligenca, tehnologija veriženja blokov, podatkovna analitika in velepodatki, internet stvari, obogatena resničnost, navidezna resničnost, 3D tiskanje, kvantno računalništvo, računalništvo na robu, robotika in avtomatizacija, biometrija, računalništvo v oblaku, avtonomna vozila, tehnologija 5G. Prek aktivnosti tega sklopa bodo udeleženci razvijali spretnosti in znanja ter spoznavali, raziskovali razvoj in spoznavali zanimive poklice prihodnosti, ki se razvijajo na področju IKT.

Sklop C: Dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih 

Namen aktivnosti sklopa C je podpora najrazličnejšim dejavnostim za otroke in mlade, ki so zanimive, vključujoče, vsebinsko ustrezne ter omogočajo praktično učenje in s tem razvoj njihovih digitalnih kompetenc. Pri projektih v okviru sklopa C je ključno, da so aktivnosti vezane na dvig digitalnih kompetenc otrok in mladih, promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, digitalno preobrazbo ter digitalne tehnologije in storitve.

Vsako usposabljanje bo trajalo 22 pedagoških ur, sestavljena pa so lahko iz različnih vsebinskih elementov. Bistven element usposabljanj je preplet teorije in prakse.

Programi usposabljanj, ki se bodo izvajali med septembrom in novembrom letos, so namenjeni otrokom in mladim, starim med šest in 29 let. Država bo za izvedbo programov namenila 1.034.235 evrov.

Drugi rok za prijave programov usposabljanja za leto 2024 bo od 2. do 30. novembra 2023 do 12. ure. Za potencialne prijavitelje bosta organizirana informativna dneva, kjer bomo predstavniki ministrstva predstavili razpis ter odgovarjali na vprašanja udeležencev. Nadaljnje aktivnosti bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva za digitalno preobrazbo.