Skoči do osrednje vsebine

Okvir digitalnih kompetenc za državljane

 • Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo
Objavljamo infografiko z vsemi kategorijami digitalnih kompetenc in pripadajočimi elementi. Njen namen je ozaveščanje javnosti o širini digitalnih kompetenc.

Okvir digitalnih kompetenc identificira 21 ključnih elementov digitalnih kompetenc na 5 področjih.

Okvir digitalnih kompetenc za državljane, znan tudi kot DigComp, ponuja skupni jezik za opredelitev in opis ključnih področij digitalnih kompetenc. Gre za orodje na ravni EU za izboljšanje digitalne usposobljenosti državljanov, pomoč snovalcem politik pri oblikovanju politik, ki podpirajo krepitev digitalne usposobljenosti, ter načrtovanje pobud za izobraževanje in usposabljanje za izboljšanje digitalne usposobljenosti določenih ciljnih skupin. 

Spletna različica v angleščini 

 

Informacijska in podatkovna pismenost:

 • Brskanje po spletu, iskanje in filtriranje podatkov, informacij ter digitalnih vsebin
 • Vrednotenje podatkov, informacij in digitalnih vsebin
 • Upravljanje s podatki, informacijami in digitalnimi vsebinami

Komunikacija in sodelovanje 

 • Interakcija prek digitalnih tehnologi
 • Izmenjava informacij in vsebin prek digitalnih tehnologij
 • Vključevanje v državljanstvo prek digitalnih tehnologij
 • Sodelovanje prek digitalnih tehnologij
 • Spletni bonton
 • Upravljanje digitalne identitete

Ustvarjanje digitalnih vsebin  

 • Razvoj digitalnih vsebin
 • Integracija in ponovna izdelava digitalnih vsebin
 • Avtorske pravice in licence
 • Programiranje

Varnost      

 • Zaščita naprav
 • Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti
 • Varovanje zdravja in dobrega počutja
 • Varovanje okolja

Reševanje problemov   

 • Reševanje tehničnih težav
 • Prepoznavanje potreb in tehnoloških odzivov
 • Kreativna uporaba digitalnih tehnologij
 • Prepoznavanje vrzeli na področju digitalnih kompetenc
infografika - prikazan okvir digitalnih kompetenc za državljane

infografika - prikazan okvir digitalnih kompetenc za državljane