Skoči do osrednje vsebine

Prevoznost državnih cest in oskrba z elektriko se izboljšujeta

Na današnji izjavi o aktualnih razmerah na območjih, prizadetih v poplavah, so sodelovali minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek, v. d. direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite Notranjska Sandi Curk in predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na NIJZ Nina Pirnat.

Vršilec dolžnosti direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin je na začetku predstavil aktualne razmere na terenu. Poudaril je, da se razmere izboljšujejo – k temu prispeva tudi umirjanje vremena – a so še naprej zelo kritične. Vse intervencijske enote še vedno izvajajo predvsem aktivnosti za zagotavljanje dostopnosti in osnovnih pogojev za življenje, kar pomeni, da so razmere v državi glede prizadetosti še vedno v fazi, ko predvsem zagotavljamo varnost ljudi in oseb. Tudi zato je vse, ki sodelujejo pri sanacijah, pozval k največji možni skrbi za lastno varnost. Povedal je tudi, da so zaenkrat dostopni vsi kraji, čeprav iz zelo različnih smeri, nekateri tudi samo skozi Avstrijo, vzpostavljene pa so tudi telekomunikacijske povezave.

Oskrba z električno energijo se izboljšuje

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer je uvodoma poudaril, da si vlada v sodelovanju z ekipami distribucijskih in prenosnih podjetij prizadeva za čim hitrejšo vzpostavitev in brezhibno delovanje energetske infrastrukture. Poudaril je, da je trenutno le še 1836 odjemalcev brez zagotovljene oskrbe z električno energijo – ti odjemalci so različno razporejeni, najhujše razmere so na področju Mežiške doline, dela Koroške, Črna, potem Prevalje, Zgornja Savinjska dolina, tudi deli Ljubljane, spodnje in pa zgornje Gorenjske. K temu je dodal, da bodo v nekaj dneh vzpostavljene začasne mobilne transformatorske postaje in s tem tudi oskrba z električno energijo, pripravljajo pa se tudi že ukrepi za državljane, ki predvidevajo vzpostavitev posebnih ekip, ki bodo pregledovale individualne električne inštalacije, da bodo lahko odjemalci varno priključevali svoje naprave nazaj na omrežje. Minister Kumer se je ob tem vse ekipam zahvalil za njihovo požrtvovalnost in hitro ukrepanje na terenu.

Plinovodi - distribucijski in prenosni sistem - delujejo brezhibno, z nekaterimi izjemami v Zgornji Savinjski dolini in v delih Koroške.

Tudi linije javnega potniškega prometa se ponovno vzpostavljajo

Minister Kumer je poudaril, da se razmere v potniškem prometu spreminjajo iz ure v uro in da je motenih manj kot 10 odstotkov linij. Nekatere linije železniškega javniškega potniškega prometa sicer še ostajajo prekinjene, povezava Celje-Zidani most, Celje-Velenje, Zidani most-Litija, Kranj-Jesenice ter Jesenice-Anhovo. Začasno je urejena izredna povezava med Celjem in Ljubljano preko Sevnice. Slovenske železnice sicer razmere na linijah sprotno objavljajo na svojih spletnih straneh.

Prevoznost na prizadetih območjih se izboljšuje

Ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek je po terenskem obisku na Gorenjskem povedala, da je bila nad videnim pozitivno presenečena, saj je ogromno materiala, ki ga je naplavila voda že umaknjenega z vozišč.  »Prevoznost se tako izboljšuje praktično iz minute v minuto,« je poudarila. Avtoceste po Sloveniji so v celoti odprte, stekel je tudi železniški promet, z izjemo zapore na progi Ljubljana - Zidani Most, na odseku Litija - Sava. Vsaj po enem tiru naj bi bil promet vzpostavljen tudi na tej progi.

Na državnih cestah je po besedah ministrice trenutno 99 delnih ali popolnih zapor. Največ težav je na Gorenjskem v Poljanski dolini, na Koroškem (o razmerah v Črni na Koroškem je bila v stiku s tamkajšnjo županjo) in na območju Kamnika. Ministrica je povedala, da se je danes v zvezi s sanacijo poškodovanih cest sestala z vsemi koncesionarji in še z nekaj drugimi gradbenimi podjetji. Zagotovili so, da imajo zadostno mehanizacijo in dovolj kadrov, da čim hitreje uredijo prevoznost. Takoj za tem pa bo sledila sanacija poškodb na državnem cestnem omrežju. Podatki o stanju na državnih cestah so dostopni na brezplačni številki 080 2244 ali na spletnem mestu promet.si

Javnozdravstveni ukrepi ob poplavah, aplikacija Poplave 2023, informacije za tujce

Predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nina Pirnat je predstavila informacije glede čiste pitne vode, prekuhavanja in ostalih javnozdravstvenih ukrepov ob poplavah.

Vlada je vzpostavila tudi spletno aplikacijo Poplave 2023, namenjeno posameznikom in organizacijam, ki želijo pomagati prizadetim v poplavah.

Tudi Slovenska tiskovna agencija je vzpostavila posebno spletno stran z novicami v angleščini, ki je prosto dostopna in namenjena tujim javnostim in turistom, ki se trenutno nahajajo na območju Slovenije.