Skoči do osrednje vsebine

56. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest za tujce, državljane držav, ki niso države članice Evropske unije, v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe za obdobje do 30. junija 2024 ter razglasila leto 2024 za leto generala Rudolfa Maistra.

Vlada je sprejela sklep o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest za tujce, državljane držav, ki niso države članice Evropske unije, v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2023/2024.

Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu določa, da v primeru kadar število prijavljenih kandidatov za vpis presega število razpisanih mest, pristojni organ univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda sprejme sklep o omejitvi vpisa oziroma o povečanju števila razpisanih mest.

Univerze v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem so predlagale povečanje vpisnih mest za tujce (tuje državljane, ki prihajajo iz držav, ki niso države članice Evropske unije) za skupaj za 200 mest (192 rednih in 8 izrednih vpisnih mest) na 26 študijskih programih. Vlada je upoštevajoč 41. člen Zakona o visokem šolstvu in 28. člen Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu podala soglasje k povečanju števila razpisanih mest.

Vlada je sprejela sklep, s katerim je leto 2024 razglasila za leto generala Rudolfa Maistra.

Prihodnje leto bomo obeleževali 150 - letnico rojstva in 90 - letnico smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra – Vojanova. Nacionalna obeležitev Maistrove ustvarjalnosti in njegove vloge v kolektivni zavesti Slovencev bo prihodnje leto vključevala številne prireditve in projekte in se zaokrožila z redno proslavo 23. novembra 2024, na državni praznik dan Rudolfa Maistra. Na ta dan je general Maister s svojimi vojaki v Mariboru razorožil in izgnal iz mesta pripadnike nemške zelene garde (v noči z 22. na 23. november 1918) in s tem zagotovil Spodnjo ali Južno Štajersko takrat Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (SHS), danes pa Republiki Sloveniji.

Vlada je sprejela sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2024.