Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila besedilo predloga novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema

Na podlagi realizacije začasnih ukrepov iz 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) in opravljenih analiz se je pridobilo podatke o izkoriščenosti in odzivanju zdravstvenega sistema na ukrep, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje države v smeri prilagoditve ukrepa iz osnovnega zakona.

S predlogom zakona se spreminja 15. člen ZNUZSZS, ki še vedno omogoča plačilo zdravstvenih storitev po realizaciji, vendar le za izbrane zdravstvene storitve. Te storitve bo na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na predlog nabora zdravstvenih storitev, ki ga bo pripravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod), določila vlada.

Predlog zakona izrecno določa, da Zavod predlagani nabor izbranih vrst zdravstvenih storitev posreduje ministru za zdravje. Minister za zdravje lahko pridobi tudi mnenje Zdravstvenega sveta, kot najvišjega posvetovalnega organa ministra za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Ukrep se skladno s predlogom preoblikuje in usmerja k točno določenim zdravstvenim storitvam, kjer so čakalne dobe najdaljše in je zdravstvena korist največja, posledično pa se prilagaja dejanskim razmeram v zdravstvenem sistemu.

Preostale ključne spremembe so:
− ne predvideva se druge faze ukrepa z vključevanjem čistih zasebnikov,
− zaradi spremenjenega nabora zdravstvenih storitev se spreminja obdobje poročanja pristojnemu Odboru za zdravstvo Državnega zbora RS,
− ponovno se uvaja razmejitev glede na redni program in storitve nad rednim programom,
− dodana je zahteva, da morajo imeti izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki se želijo vključiti v izvajanje tega ukrepa, v eNaročanju odprte termine, na katere se pacienti lahko naročijo preko portala zVEM.

Zaradi preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države oziroma zdravstvene blagajne, se zakon obravnava po nujnem postopku.

Vir: Ministrstvo za zdravje