Skoči do osrednje vsebine

Registracija v TRACES za premik živih živali

S 5. junijem 2023 bodo v sistemu TRACES (spletna aplikacija Evropske komisije) vzpostavljena pravila, ki bodo omogočala pripravo veterinarskih spričeval za premike kopitarjev (govedo, prašiči, ovce, koze, cervidi, ekvidi in drugi kopitarji) med državami članicami Evropske unije le za registrirane izvajalce dejavnosti.

To pomeni, da morajo biti izvajalci dejavnosti, od koder so živali odpremljene (kraj odpreme, kraj natovarjanja), izvajalci dejavnosti, ki živali prejmejo (namembni kraj), in tudi prevozniki živali ustrezno registrirani in potrjeni v sistemu TRACES že pred načrtovanim premikom živali.

Pogoj za vpis v TRACES je, da je izvajalec dejavnosti predhodno vpisan v Evidenco imetnikov rejnih živali (EIRŽ) in ustrezno registriran pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v skladu z zakonodajo o zdravju živali.

Postopek registracije oziroma vpis v EIRŽ poteka:

Izvajalci dejavnosti se v TRACES lahko registrirajo sami, pri čemer si ustvarijo svoj uporabniški račun, potrdi pa jih uradni veterinar na krajevno pristojnem območnem uradu UVHVVR. Za potrditev v TRACES izvajalci dejavnosti sami kontaktirajo uradnega veterinarja.

Omenjena pravila v TRACES že veljajo za premike vodnih živali, čebel in čmrljev ter za premike zarodnega materiala.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin