Skoči do osrednje vsebine

Srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 31. maja 2023 v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana organiziralo Uvodno srečanje koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti žensk in moških v lokalnih skupnostih.

Enakost žensk in moških je pomembna sestavina vsake demokracije, zapisana tudi v Ustavi RS. Večino potreb prebivalstva se udejanja v lokalnem okolju, zato je toliko bolj pomembno, da so tisti, ki imajo v rokah moč političnega odločanja, razdeljevanja sredstev in načrtovanja razvoja lokalne skupnosti, zavezani k ustvarjanju takšnega okolja, kjer so po eni strani slišane potrebe, po drugi strani pa izkoriščeni potenciali tako žensk kot moških. Lokalne skupnosti imajo torej izredno pomembno vlogo pri spodbujanju in ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških, saj sprejemajo ukrepe in izvajajo aktivnosti, ki so ključnega pomena za življenje ljudi. Zato si na ministrstvu, v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, v duhu odgovornosti do občank in občanov in spoštovanja človekovega dostojanstva, prizadevamo za oblikovanje skupnosti, ki temelji na načelu nediskriminacije in enakih možnosti.

Včerajšnji dogodek je bil priložnost za srečanje in izmenjavo izkušenj predstavnic in predstavnikov lokalnih skupnosti, ministrstva in nevladnih organizacij. Na dogodku je bilo predstavljeno delo koordinatorice za enake možnosti, smernice za pripravo Akcijskega načrta za enakost spolov ter primeri Akcijskih načrtov za enakost spolov, ki so jih pripravile lokalne skupnosti. Predstavljene so bile tudi dejavnosti za spodbujanje enakosti spolov, tako na ravni ministrstva kot na ravni nevladnih organizacij. Predstavnice nevladnih organizacij so predstavile projekte, ki so se v preteklosti izkazali za zelo uspešne in jih je mogoče izvesti tudi v lokalnih skupnostih.

Gradivo: 

Uvod v politiko enakosti spolov (Pia Ažman Klukovič, Sektor za enake možnosti)

Predstavitev dela koordinatorice in Akcijskega načrta za enakost spolov Mestne občine Ljubljana (Dr. Simona Topolinjak, Mestna občina Ljubljana)

Predstavitev Akcijskega načrta za enakosti spolov Občine Ajdovščina (Mojca Premrl, Občina Ajdovščina)

Predstavitev Akcijskega načrta za enakost spolov (Ana Plavčak, Skupnost občin Slovenije)

Predstavitev dejavnosti za spodbujanje enakosti spolov, ki jih izvajajo nevladne organizacije:

Preprečevanje spletnega nasilja nad ženskami in dekleti (Ajda Petek, Safe.si, Fakulteta za družbene vede)

Projekt Garaža (Valerija Jevšnik, Zavod Beta)

Soba pobega STEM (Tanja Rudolf Čenčič, Združenje DrogArt)