Skoči do osrednje vsebine

Pri ptičji gripi nujna velika pozornost in dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan je danes podrobneje predstavil primer potrjene visoko patogene ptičje gripe pri perutnini (HPAI) na Gorenjskem ter ukrepe za preprečitev širjenja te bolezni. Dr. Podpečan je izpostavil nujnost doslednega upoštevanja preventivnih ukrepov s strani rejcev.

Direktor stoji za govorniškim pultom in govori.

Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan. | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

1 / 2

Pretekli petek, 24. februarja 2023, je bil na podlagi kliničnih znakov in pozitivnega izvida laboratorijskih preiskav potrjen primer HPAI na območju občine Cerklje na Gorenjskem - v naselju Zalog pri Cerkljah pri registriranem rejcu z okoli 1000 nesnicami v prosti reji, ki opravlja gospodarsko dejavnost. Gre za prvi letošnji potrjen izbruh HPAI podtipa H5N1 pri perutnini. Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je zaradi pojava bolezni pri perutnini določilo območje z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) ter ukrepe, ki se izvajajo na tem območju.

V reji so bili takoj odrejeni nujni ukrepi za preprečitev širjenja bolezni z okuženega obrata: zapora obrata, prepoved premikov perutnine z in na gospodarstvo, prepoved dajanja proizvodov (jajc) v promet. Poginule in usmrčene kokoši so bile skupaj z jajci odpeljane na neškodljivo uničenje, opravljeno je bilo čiščenje in razkuževanje objektov ter opreme in pribora. Poleg tega je DSNB sprejel zaščitne ukrepe za zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v reje perutnine za celotno območje Slovenije.

Uradni veterinarji so opravili preglede rej v zaščitnem območju s polmerom treh kilometrov okrog okužene reje, na ogroženem območju s polmerom desetih kilometrov okrog žarišča pregledi rej še potekajo. »Po prvih opravljenih pregledih rej v trikilometrskem pasu in delu pregledov rej v desetkilometerskem pasu ni bilo ugotovljenih novih sumov bolezni«, je povedal dr. Branko Podpečan. Rejcu bo v skladu s predpisi povrnjena škoda, ki je nastala zaradi izvajanja predpisanih ukrepov.

Dr. Podpečan je nadalje povedal, da se jajca na območju z omejitvami za lastne potrebe lahko uporabljajo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) bo sprotno obveščala o razvoju situacije in potrebnih ukrepih. »Vse rejce pa prosimo, da striktno upoštevajo zaščitne ukrepe. Uradni veterinarji bodo izvajanje ukrepov začeli preverjati, zato je naše opozorilo potrebno jemati resno«, je poudaril dr. Branko Podpečan. Vsako novo žarišče namreč še dodatno poveča gospodarsko škodo. Predpisana kazen za neupoštevanje ukrepov pa je 125 evrov.

Dr. Podpečan je še izpostavil, da obstaja zelo majhna verjetnost prenosa bolezni na človeka, da pa mora patogenost virusa H5N1 za ljudi oceniti Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Ukrepi, ki veljajo na območju z omejitvami

 • Izvajalci dejavnosti morajo nemudoma prijaviti vsako spremembo zdravstvenega stanja pri pticah (perutnina in ptice v ujetništvu), vključno s povečanim številom obolelih ali poginjenih živali, spremembah v proizvodnji (zmanjšana poraba vode in krme, padec nesnosti, razbarvanje jajčne lupine), veterinarski organizaciji oziroma pristojnemu območnemu uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR);
 • ptice morajo biti nastanjene ločeno od drugih vrst živali, preprečen mora biti stik s prostoživečimi živalmi;
 • postavitev razkuževalnih barier na vhodih in izhodih iz obrata oziroma zagotovitev drugih načinov dezinfekcije ob vstopu oziroma izstopu iz obrata oziroma na območje obrata;
 • izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni, vključno z izvajanjem preoblačenja in preobuvanja ob vstopu in izstopu iz objektov s perutnino oziroma uporaba zaščitne obleke in obutve za enkratno uporabo, namestitev razkuževalnih barier na vhod v objekte, umivanje in razkuževanje rok;
 • prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj, razen pod določenimi pogoji po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 • prevoz živali preko območij z omejitvami se lahko v skladu s četrtim odstavkom 22. člena Uredbe 2020/687/EU izvaja po glavnih prometnicah, brez postankov ali raztovarjanja;
 • prevozna sredstva za prevoz ptic in njihovih proizvodov, ki izvirajo z območij z omejitvami, morajo biti razkužena,
 • vsako vzorčenje v objektih s pticami, ki ni namenjeno potrditvi ali izključitvi prisotnosti aviarne influence, mora predhodno odobriti pristojni območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
 • prepoved zbiranja ptic – sejmov, razstav, tržnic in drugih zbiranj;
 • prepoved obnove populacije pernate divjadi;
 • prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje, razen po predhodni odobritvi pristojnega območnega urada Uprave;
 • vodenje evidenc v obratu o:
 • vseh osebah in prevoznih sredstvih, ki vstopajo v obrat oziroma na območje obrata,
 • pticah na gospodarstvu – št. in vrsta živali, št. in datum pogina; druge spremembe pri živalih (obolevnost, zmanjšana proizvodnja,...).

UVHVVR vse rejce poziva k doslednemu izvajanju ukrepov na območju z omejitvami.

Prav tako vse ostale poziva k pozornemu opazovanju. V primeru suma na pojav bolezni je potrebno takoj prijaviti najbližji veterinarski organizaciji ali območnemu uradu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Podrobnejše informacije o ptičji gripi in ukrepi za preprečevanje okužbe.