Skoči do osrednje vsebine

Z reorganizacijo bo vlada svoje naloge izvajala še uspešnejše

Z današnjo prisego ministric in ministrov v Državnem zboru Republike Slovenije se začenja novo obdobje v mandatu vlade dr. Roberta Goloba. Vzpostavitev učinkovite organizacijske strukture ministrstev bo zagotavljala večjo operativnost in še uspešnejše izvajanje nalog vlade na podlagi zavez iz koalicijskega dogovora.
Skupinska fotografija popolnjene vlade dr. Roberta Goloba.

Skupinska fotografija popolnjene vlade dr. Roberta Goloba. | Avtor: Daniel Novakovič, STA

Predsednik vlade dr. Robert Golob je po prisegi ministric in ministrov povedal, da se vlada s tremi novimi ministrstvi organizira za spoprijemanje z najpomembnejšimi izzivi. »To čakanje ni bilo potrebno. Bili smo prisiljeni, da sestavo nove vlade potrjujemo na referendumu,« je povedal premier in dodal, da koalicija deluje enotno. Včeraj so vsi koalicijski poslanci podpisali zavezo za pristop k zdravstveni reformi. Koalicija ostaja enako enotna tudi glede zaveze za spoštljiv dialog. Koalicija pa je enotna tudi v tem, da bo državo po desetletjih končno spravila na pot reform, ki jo bodo posodobile. »Enotnost izhaja iz skupnih vrednot in ciljev. Dokler bomo delili iste vrednote in cilje, bomo to enotnost vzdrževali«, je poudaril predsednik vlade.

Kakovostno življenje državljank in državljanov ter učinkovito spoprijemanje z ekonomskimi in socialnimi razmerami sta ključni prednostni nalogi vlade dr. Roberta Goloba. Za dosego zastavljenih ciljev potrebujemo dobro organizirano in uspešno vodeno vlado. Spremenjene družbene razmere in potrebe gospodarstva, okolja, izobraževanja in drugih družbenih dejavnikov zahtevajo drugačno organiziranost in odzivnost ministrstev.

S spremenjenim Zakonom o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) se nekatera delovna področja prenašajo med ministrstvi, na novo pa vzpostavljajo tri ministrstva, ki bodo podpirala glavne prednostne naloge nove vlade. Ministrstva bodo po obsegu in vsebinah manjša ter zato učinkovitejša in odzivnejša.

V skladu s prehodno določbo ZVRS-J se Zakon o državni upravi (ZDU) uskladi s tem zakonom najpozneje v štirih mesecih po prisegi ministrov, imenovanih po tem zakonu. ZDU bo določil tudi rok (predvidoma tri mesece) za uskladitev podzakonskih predpisov in aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V tem roku ministrstva prevzamejo naloge v skladu z ZDU, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo, evidence, zbirke podatkov in prostore.

Večinoma gre za obstoječa delovna področja, ki se organizirajo drugače, vendar tako, da bodo sedeži ministrstev predvidoma na že obstoječih lokacijah, dokončna umestitev pa bo znana najpozneje do konca prehodnega obdobja, določenega v ZVRS-J.

Nova ministrstva bodo delovala v okviru obstoječih finančnih sredstev, dodatno zaposlovanje pa (zaradi reorganizacije) ni načrtovano, saj bodo zaposleni v nova ministrstva razporejeni iz obstoječih ministrstev. Prenos kadrov bo potekal glede na razmejitev pristojnosti.