Skoči do osrednje vsebine

33. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji med drugim imenovala več državnih sekretarjev na novonastalih ministrstvih.
Redna seja vlade

Redna seja vlade

Spremembe sklepov o ustanovitvi, nalogah in sestavi vladnih odborov ter Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za državno ureditev in javne zadeve, Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo ter Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja. S sklepi se zaradi reorganizacije vlade spreminja članstvo v odborih in komisiji.

Vir: Generalni sekretariat vlade

Vlada imenovala novega državnega sekretarja in vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo

Vlada je za novega državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo imenovala mag. Andreja Rajha.

Za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za infrastrukturo je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala Tanjo Šarabon, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Hkrati je Vlada Republike Slovenije izdala ugotovitvene odločbe o prenehanju dosedanjih funkcij mag. Alenki Bratušek kot državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo, mag. Tini Seršen kot državni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo ter mag. Teji Božovič Holc, generalni sekretarki na Ministrstvu za infrastrukturo.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Imenovanje mag. Mateja Skočirja za državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor

Vlada je imenovala mag. Mateja Skočirja za državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor. Z današnjim dnem je mag. Mateju Skočirju in Urošu Vajglu prenehala funkcija državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor.

Mag. Matej Skočir je po izobrazbi magister mednarodne ekonomije in univerzitetni diplomirani politolog - smer mednarodni odnosi. Pred današnjim imenovanjem je opravljal funkcijo vodje sektorja za spodbujanje investicij in internacionalizacije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Vlada izdala odločbe o imenovanjih na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo

Vlada je izdala odločbo, s katero se mag. Tina Seršen in Uroš Vajgl s 25. januarjem 2023 imenujeta za državna sekretarja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Vlada je ob tem izdala tudi odločbo, s katero se mag. Teja Božovič Holc na ta dan imenuje za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, do polnega imenovanja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Vlada je imenovala nova državna sekretarja in vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost

Vlada je za nova državnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost imenovala Klemna Ploštajnerja, ki bo pristojen za področje stanovanjske politike ter dr. Luka Omladiča, ki bo pristojen za področje dolgotrajne oskrbe.

Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za solidarno prihodnost je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala Andreja Vrhunca, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Hkrati je Vlada Republike Slovenije izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju dosedanje funkcije Simonu Maljevcu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vir: Ministrstvo za solidarno prihodnost

Vlada imenovala državnega sekretarja, državno sekretarko in vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje

Vlada je na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje za državnega sekretarja imenovala dr. Borisa Černilca, za državno sekretarko pa Jasno Rojc.

Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala Bruna Rednaka, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Hkrati je Vlada Republike Slovenije izdala ugotovitvene odločbe o prenehanju dosedanjih funkcij dr. Darja Felde in dr. Matjaža Krajnca, državnih sekretarjev na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Rebeke Koncilja Žgalin, generalne sekretarke na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Borisa Černilca, generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo in Jasne Rojc, generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Vlada imenovala mag. Valerijo Jelen Kosi za državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje

Vlada je s funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje z 31. januarjem 2023 razrešila državnega sekretarja dr. Sebastjana Zbičajnika in na to mesto s 1. februarjem 2023 imenovala mag. Valerijo Jelen Kosi.

Jelen Kosi je višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani, gospodarski oddelek, dodeljena na Vrhovno sodišče RS za vodenje projekta Izboljšanja kakovosti slovenskega sodstva, v preteklosti pa je že delala na pravosodnem ministrstvu kot direktorica Centra za izobraževanje v pravosodju.

Vir: Ministrstvo za pravosodje

Imenovanja v ministrstvu za kohezijo in reginolani razvoj

Vlada je na današnji seji imenovala državna sekretarja ter vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR). Andreja Katič je postala nova državna sekretarka, ki prevzema področje regionalnega razvoja. Dosedanji državni sekretar Marko Koprivc, ki je že v Službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokrival področje kohezije, bo z delom nadaljeval tudi v novem ministrstvu. Za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja na MKRR je vlada imenovala Simona Švarca. Vlada je tudi podala soglasje k Aktu o začasni notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v MKRR.

Vir: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

Imenovanja v Ministrstvu za digitalno preobrazbo

Služba vlade za digitalno preobrazbo se je z današnjo reorganizacijo vlade nadgradila v Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Ob današnji seji je tako vlada imenovala državno sekretarko dr. Aido Kamišalić Latifić, pridružil se ji je novi državni sekretar dr. Miroslav Kranjc. Na mesto generalne sekretarke je bila imenovana mag. Ksenija Klampfer.

Vir: Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Vlada imenovala državnega sekretarja in vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Vlada je za novega državnega sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije imenovala dr. Matjaža Krajnca.

Za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije je vlada s 25. januarjem 2023 imenovala Rebeko Koncilja Žgalin, in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 24. julija 2023.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Imenovanje državnih sekretarjev v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport

S potrditvijo reorganizirane vlade se z današnjim dnem spreminja tudi ime gospodarskega ministrstva, ki pod svoje okrilje dobiva tudi šport. Vlada je na predlog ministra za državna sekretarja na novem Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport imenovala dosedanja državna sekretarja na bivšem Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Matevža Frangeža in mag. Dejana Židana.

Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Soglasje k začasnim sistemizacijam

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji dala soglasje k Aktu o začasni notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Aktu o začasni notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo in Aktu o začasni notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Ministrstvu za solidarno prihodnost.

Vir: Generalni sekretariat vlade