Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 33. redne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za državno ureditev in javne zadeve, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

4. Predlogi prenehanj funkcij, razrešitev in imenovanj v skladu z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije

4.1. Predlog prenehanja funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalec: dr. Robert Golob

4.2. Predlog prenehanja funkcije državne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4.3. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4.4. Predlog razrešitve generalne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4.6. Predlog prenehanja funkcije državnih sekretarjev v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

4.7. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

4.8. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4.9. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4.10. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4.11. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac

4.12. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac

4.13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac

4.14. Predlog prenehanja funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Robert Golob

4.15. Predlog prenehanja funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Darjo Felda

4.16. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Darjo Felda

4.17. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

4.18. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Darjo Felda

4.19. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

4.20. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalec: dr. Darjo Felda

4.21. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda

4.22. Predlog razrešitve državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

4.23. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

4.24. Predlog prenehanja funkcije državnega sekretarja v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

4.25. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

4.26. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

4.27. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

4.28. Predlog prenehanja funkcije državne sekretarke v Službi Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

4.29. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

4.30. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

4.31. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

4.32. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Poročevalec: dr. Igor Papič

4.33. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Poročevalec: dr. Igor Papič

4.34. Predlog prenehanja funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

4.35. Predlog prenehanja funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

4.36. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Poročevalec: Matjaž Han

4.37. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, Poročevalec: Matjaž Han

4.38. Predlog prenehanja funkcije državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec

5. Predlog soglasja k začasnim sistemizacijam v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ter Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

6. Predlog soglasja k Aktu o začasni notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za digitalno preobrazbo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

7. Predlog soglasja k Aktu o začasni notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek