Skoči do osrednje vsebine

29. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela dve uredbi za javne zavode, s katerima določa najvišjo drobno prodajno ceno električne energije in zemeljskega plina. Vlada je zvišala neobdavčene zneske posameznih dohodkov iz delovnega razmerja in izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije.

Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanje, za izvajalce socialno varstvenih storitev ter izvajalce programov v podporo družini. Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja za javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije, javne sklade in občine. Ob tem uredba prav tako določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema prenosnega in distribucijskega omrežja tudi za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina znaša 0,095 evrov/kWh, v veljavi pa bo od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023. Omejitev cene iz te uredbe velja ne glede na morebitne predhodno podpisane pogodbe o dobavi za leto 2023.

Vlada je z uredbo določila tudi najvišjo dovoljeno ceno električne energije za določene javne zavode. S to uredbo se določi najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za posamezne odjemalce, ki niso zajeti z Uredbo o določitvi cen električne energije. Cena bo 100% regulirana. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo po tej uredbi znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 evrov/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 evrov/kWh in za enotno tarifno postavko 0,18600 evrov/kWh. Uredba bo v veljavi od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.

Vlada je vrsti ukrepov, ki naslavljajo draginjo, dodala še enega. Zvišujejo se zneski, do katerih so dnevnice, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejna nagrada, odpravnina ob upokojitvi ter plačila vajencem, dijakom in študentom neobdavčeni. Uvaja tudi nov pristop določanja neobdavčenega dela določenih dohodkov, s čimer upošteva ureditev pravic v kolektivnih pogodbah. Spremembe prinašajo tudi višji neobdavčeni znesek solidarnostne pomoči v primeru smrti zaposlenega ali družinskega člana, težje invalidnosti ali daljše bolezni.

Vlada je izdala tudi Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije. Vlada pojasnjuje, da je opravljanje in financiranje javne službe Slovenske tiskovne agencije že urejeno v obstoječem Zakonu o Slovenski tiskovni agenciji. S prenehanjem veljavnosti uredbe je novinarjem in novinarkam Slovenske tiskovne agencije (STA) ponovno zagotovljena avtonomnost pri opravljanju njihovega dela obveščanja splošne javnosti, ki je tako pomembno za slovenski medijski prostor in družbo.

Na novinarski konferenci je minister Luka Mesec povedal, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti januarja za približno 100 evrov neto mesečno dvignilo minimalno plačo. Predvidoma bo nov bruto znesek minimalne plače od obstoječega višji za 12 do 14 odstotkov. Novemu znesku minimalne plače bo sledila ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev.